Connect with us

Marknadsnyheter

Värderingsuppdatering – analyser, täckningsbidrag och framtida värdering

Published

on

Fyra analyser har gjorts på Absolicon den senaste tiden. De belyser den marknad som Absolicon arbetar på och gör olika uppskattningar av bolagets värde. Värderingarna baseras på antaganden om marginaler. Täckningsbidraget för leveransen av produktionslinan till Egypten uppskattas idag bli 56%.

Värmeproduktionen från solfångarfältet hos Carlsberg överensstämmer mycket exakt med den teoretiskt beräknade prestandan hos solfångarna.

IEA och IRENA har beräkningar för installationer av solfångare inom industrin. Med antaganden om Absolicons andel av den volymen kan en uppskattning av Absolicons framtida värde beräknas.

Analyser av Absolicon publicerade första kvartalet

Affärsvärlden (2023-01-18) gör en lättläst analys som belyser bolaget från flera håll. Madeleine Lundberg konstaterar att det är inte helt lätt att hitta en rättvis värdering för denna typ av bolag. Men i ett scenario där Absolicon når omsättningsmålet på 100 Mkr får aktien en låg värdering, P/S runt 2,8x. I ett framtida optimistiskt scenario, där ett eller flera avtal med stora multinationella livsmedelsjättar kommit igång, kanske bolaget kan omsätta runt 200 Mkr. Analysen spekulerar i att marknaden kan betala 5 gånger omsättningen för ett sådant bolag vilket skulle ge ett bolagsvärde på 1000 miljoner.

Analysguiden (2023-03-13) som produceras av Aktiespararna med analytiker Joakim Kindahl menar att med dagens stora fokus på energisäkerhet och koldioxidbesparingar ligger Absolicons produkt rätt i tiden. Analysguiden konstaterar att om Absolicon rider på den framgångsvåg man skapat under senare delen av 2022 ser framtiden ljus ut. Analysguiden justerar sitt basscenario som en konsekvens av högre ränteläge samt förväntad utspädning i den nyemission som pågår för tillfället från 165 kr per aktie till 150 kr per aktie men upprepar att uppsidan är mycket stor i ett positivt scenario med upprepade försäljningsframgångar av produktionslinor. Analysen ingår i paket med tjänster från Aktiespararna som Absolicon betalar för.

Kalqyl (2023-02-22) menar att försäljningen av två produktionslinor i fjärde kvartalet 2022 är mycket positivt finansiellt och ett viktigt bevis för Absolicons produkt. I sin analys gör analytiker Erik Lundberg en detaljerad analys av intäkter 2023 och 2024 med antagna marginaler för försäljning av produktionslinor, material till solfångare och licensintäkter. I huvudscenariot blir aktiekursen 140,9 kr. Analysen är en del av de tjänster som Absolicon betalar för som listad på premiumsegmentet Spotlight NEXT.

Tradevenue (2023-03-13) menar att försäljningen av två produktionslinor om 86 MSEK är ett styrkebesked och bådar gott inför framtiden. I snabbanalysen gör Tradevenue antaganden om tre försålda och levererade linor under 2024 och fyra linor under 2025. Det ger P/S år 2024 om 1,8. Analysen konstaterar att även om prognoserna för 2024 och framför allt 2025 måste betraktas med betydligt större osäkerhet framstår värderingen som mycket låg speciellt i relation till det stora antalet bolag i energibesparingssektorn. Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon.

Uppskattning av täckningsbidrag för sålda produktionslinor

Analytikerna har antagit ca 50% täckningsbidrag för sålda produktionslinor. Högt täckningsbidrag på de robotiserade produktionslinorna som levereras tillsammans med ABB är en av grundbultarna i Absolicons affärsidé. Just nu är det beräknade täckningsbidraget för leveransen av produktionslina till Egypten 56% vilket är i linje med vad som tidigare rapporterats.

Prestanda på leverans av solfångare till de multinationella bolagen

En utgångspunkt för värderingarna är naturligtvis att Absolicons teknik håller vad den lovar. Historiskt har teknikbolag inom miljötekniksektorn inte alltid lyckats uppfylla högt ställda förväntningar på de produkter som levereras.

Absolicon har dock lång erfarenhet med solvärmeinstallationer som nu varit i drift i mer än 10 år med god överenstämmelse mellan producerad energi och prognos.

Absolicons Solar Thermal Park i Härnösand, som nyligen blev märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”, levererar värme till fjärrvärmenätet. Installationen har levererat inom några procent från beräknad energiproduktion.

För solfångarfältet på Carlsbergs bryggeri i Grekland har tester uppmätt utfallet av producerad värme mycket exakt i överensstämmelse med den teoretiska prestandan på solfångarna. Installationen hos Peroni i Italien är just nu under driftsättning.

Marknad och värdering av Absolicon i framtiden

De internationella energiorganen IEA och IRENA har båda gjort uppskattningar om vilken volym av solfångare som bör installeras inom industrin om vi skall klara 1,5 graders målet. IRENA har i sin rapport ”1,5 degree pathway” antagit att 1272 miljoner kvadratmeter solfångare installeras till år 2030 vilket motsvarar investeringar om ca 4000 miljarder kronor. Investeringarna kan upplevas halsbrytande, men om de fossila bränslena skall ersättas med utrustning för förnyelsebar energi blir det ofrånkomligen dessa enorma investeringar.

Absolicon är idag det enda bolaget i världen med ett koncept för snabb global utrullning av produktionskapacitet för koncentrerande solfångare som kan leverera värme och ånga till industrier. Solfångare och produktionslina är skyddad av 86 patent sökta eller beviljade i 12 patentfamiljer där 69 patent redan är beviljade. År 2024 räknar Absolicon med att ha över 100 patent sökta eller beviljade.

Med antagande att den globala installationsvolymen av solfångare ett år i början av 2030-talet är 100 miljoner kvadratmeter och med det försiktiga antagandet att Absolicon tagit 10% av den volymen skulle det innebära 100 sålda produktionslinor i drift, där var och en producerar 100 000 m2 solfångare per år.

De 100 sålda produktionslinorna skulle ha inbringat 4 till 5 miljarder i försäljningsintäkter. Den löpande leveransen av material till solfångarproduktionen skulle vara ca 10 miljarder per år där Absolicon kan stå för drygt 30%. Licensintäkterna från produktionslinorna skulle vara mellan 500 och 1000 miljoner per år.

En värdering skulle baseras på framtida täckningsbidrag och den andel av affären som Absolicon kommer att ta vilket är mycket svårt att uppskatta idag. Men med intäkter om 4 miljarder och ett P/S om 5 skulle Absolicon vid den tidpunkten värderas till 20 miljarder kronor.

Länkar till analyser
https://www.affarsvarlden.se/analys/absolicon-solig-start-pa-2023
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-forsta-tva-linor-salda
https://tradevenue.se/artiklar/absolicon-analys-3316
https://kalqyl.se/sites/default/files/2023-02/Absolicon_Rapportkommentar%20Q4.pdf

Länk till IRENA World Energy transition outlook – 1,5 degree pathway (sidan 76)
https://irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Investerarträff

Datum och tid: 29 mars 2023. Eventet startar kl. 17:30 och beräknas avslutas omkring kl. 20:30. Woges presentation pågår kl. 18:10-18:30.

Plats: Banérska Palatset i Kungsträdgården, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till eventet görs här.

Arrangör: Financial Stockholm.

 

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 12, 2023

Published

on

By

Mellan den 20 mars 2023 och 24 mars 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 856 540 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 mars 2023

143 960

30,6642

4 414 418,23

21 mars 2023

172 836

30,2998

5 236 896,23

22 mars 2023

215 276

29,9101

6 438 926,69

23 mars 2023

162 488

30,2608

4 917 016,87

24 mars 2023

161 890

30,1964

4 891 212,87

Total ackumulerat under vecka 12/2023

856 540

30,2361

25 898 470,89

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

10 230 592

34,2370

350 265 043,58

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 24 mars 2023 till

10 230 592 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 363 729 118. 

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 338 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: WntResearchs vd om optionsprogrammet och NeoFox-studien

Published

on

By

Utvecklingsbolaget WntResearch är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5. Kapitalinjektionen görs för att driva vidare fas IIb-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med BioStock Investor Meeting berättade bolagets vd Pernilla Sandwall om optionsprogrammet, förändringar i studieplanen och utfallet i bolagets emission.

Se hela videointervjun med Pernilla Sandwall på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2023/03/wntresearchs-vd-om-optionsprogrammet-och-neofox-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.