Connect with us

Marknadsnyheter

Vårdförbundet säger upp samverkansavtalet med region Västerbotten

Published

on

Idag har Vårdförbundet sagt upp samverkansavtalet med region Västerbotten som gällt sedan 2019, över 20 år dessförinnan.  Avtalet omfattar över 3000 medlemmar som arbetar för regionen och som är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Uppsägningen träder i kraft om 3 månader. Efter det avser Vårdförbundet att säkra medlemmarnas inflytande och arbetsmiljö via Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) så att arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar. Anledningen till uppsägningen är regionens ovilja att samverka i frågor som handlar om bemanningskrisen och arbetsmiljön för våra yrkesgrupper och medlemmarna i Vårdförbundet.

– Efter år av bristande dialog för arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor som rör medlemmar i Vårdförbundet så ser vi nu ingen annan utväg än att säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten. Partsmodellen fungerar inte här eftersom arbetsgivarparten inte lyssnar på oss som företräder medlemmarna, personalen. Det är ett stort misslyckande för Region Västerbotten som arbetsgivare och ansvaret för denna olyckliga situation vilar tungt på dem, säger Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

Samverkansavtal ska vara ett medbestämmande- och arbetsmiljöavtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och det är dialog och medarbetares inflytande som ska vara basen. Möjligheten att påverka den egna arbetssituationen är en självklar rättighet. Detta sker normalt sett i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar lokalt och samverkan på verksamhetsnivå. Även centralt representerar Vårdförbundet medlemmarna i samverkan med Region Västerbotten – något som alltså inte fungerat på många år enligt Vårdförbundet.

– Vårdförbundet markerar att ”det är nog nu”, vi kan inte samverka med en arbetsgivarpart som konsekvent slår dövörat till när det gäller medlemmars arbetsmiljö och -villkor. Arbetsgivarens inställning är oansvarig i det krisläge som vården befinner sig i. Detta gäller både lönefrågor och arbetstider. Trots att regionen är i ett mycket knivigt läge och har svårt att bemanna vårdplatserna tillräckligt och med rätt kompetens, så lyssnar man inte ändå inte.

– Nu kommer vi som fackförbund gå tillbaka till grundreglerna som gäller i Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen för att påverka regionen. Det blir mer stelbent för båda parter och inte alltid optimalt. Men vi ser inget annat alternativ. Vi är i ett läge där vi skulle behöva bättre relationer för att i dialog komma fram till lösningar som gör att regionen blir en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera personal. Vi är mitt i en vårdkris där vårdplatser stängs på grund av att våra yrkesgrupper och rätt kompetens saknas. Effekten blir att vårdköerna växer för patienterna och risken är att ännu fler säger upp sig, säger Jenny Olsson.

Det avtal som nu är uppsagt är ett samverkansavtal som omfattar såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL (Medbestämmandelagen) samt skyldigheter som regleras AML (Arbetsmiljölagen).

Vårdförbundet har fört dialog med Region Västerbotten i ett försök att förstå vikten av att behålla och rekrytera våra medlemsgrupper. En viktig del är att följa vårt centrala löneavtal, HÖK 22 med uppmaning om rejäla lönesatsningar. Det har dock inte fungerat alls – medan Vårdförbundet yrkade på rejäla satsningar efter tre års skral löneutveckling, landade snittökningen i år på 3,6 procent. Det är alldeles för lite och för sent helt enkelt, regionen måste satsa om man ska ta sig ur bemanningskrisen.

– Vårdförbundet vill ha ett lokalt samverkansavtal med Region Västerbotten, liksom vi har med andra arbetsgivare i Västerbotten, men det är inte möjligt i dagsläget då det förutsätter lyhördhet, att ge och ta. Vi förväntar oss initiativ till en förnyad dialog med regionen framöver om de önskar komma till rätta med den här situationen, och bidra till en bättre fungerande relation med sina medarbetare via oss som fackförbund. Det måste till en riktig dialog, både för personalens och för patienternas skull, säger Mikaela Bergström, vice ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

Frågor som Vårdförbundet Västerbotten driver för medlemmarnas räkning och inte fått gehör för:

 • Hållbara arbetstider och rätt till lagstadgad semester.
 • Långsiktig och hållbar bemanningsplanering för en bra och hållbar arbetsmiljö.
 • Rejäla lönesatsningar på alla våra yrkesskickliga samt särskilt yrkesskickliga medlemmar.
 • Förutsättningar för första linjens chefer att utföra sitt uppdrag samt få en hållbar arbetsmiljö.

Kontakt för intervjuer och mer information:
Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet Västerbotten
[email protected] 070–0886795
 

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alteco Medical AB (publ) – Styrelsemedlem avgår

Published

on

By

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB har i dag mottagit styrelsemedlem Hanna Sjöströms meddelande att av personliga skäl avgå från sitt styrelseuppdrag i Alteco Medical med omedelbar verkan.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

Vi har satt stort värde på Hannas insatser i Alteco Medicals styrelse och önskar henne all lycka i framtiden”, säger ordförande Anders Althin.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:16 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årets patientriksdag större än någonsin tidigare

Published

on

By

Den sjunde december slås dörrarna äntligen upp till Kulturhuset i Stockholm för patientriksdagen 2022. För fjärde året i rad samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Årets patientriksdag handlar om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Andreas Norlén, Jakob Forssmed och Lena Hallengren medverkar bland flera som talare.

Att din vårdgivare har tillgång till data om din hälsa spelar stor roll för att du som patient ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men i Sverige får patienter ofta agera budbärare mellan olika vårdgivare.

–  Vi förutsätter ofta att sjukvården har tillgång till mer information om oss än vad de har. Det är orimligt att förvänta sig att någon med lång sjukdomshistorik ska hålla koll på sina egna journaler, men så är det idag, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Frågan kring hantering av primär och sekundär hälsodata är högaktuell. Därför samlas nu patienter för att utbyta kunskap och tankar om en av vår tids stora vårdfrågor. Och för att tillsammans lyfta och lägga fram förslag till politiker med målet att du som patient inte ska behöva förmedla din hälsodata mellan olika vårdgivare.

Patientriksdagen invigs av riksdagens talman Andreas Norlén, och på talarlistan står även socialminister Jakob Forssmed och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av ett så betydelsefullt arbete. Att Sveriges främsta politiker och experter medverkar är ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något riktigt bra. Dessutom deltar patientföreträdare från många olika patientorganisationer och nätverk. Patientriksdagen har nu etablerat sig som ett samlande forum där patientens röst verkligen kommer fram, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro.

Fler än 150 personer kommer att vara på plats i Kulturhuset och nästan lika många deltar digitalt. Förutom ordförandena för de patientorganisationer som ingår i patientriksdagens rådsgrupp återfinns bland talarna:

 • Andreas Norlén, riksdagens talman (digitalt)
 • Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
 • Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
 • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd Region Uppsala 
 • Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
 • Magnus Isacson, ordförande i SFAM

Patientriksdagen anordnas av Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och Allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta Diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Presskontakt:
Roshan Tofighi, Patient Engagement Head Sweden, Novartis 
Telefonnummer: 0708 694 752

Continue Reading

Marknadsnyheter

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2022

Published

on

By

Zinzinos totala intäkter ökade med 13 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i november 2022 ökade med 13 % och uppgick till 159,6 (140,8) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 5 % och uppgick till 5,8 (5,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 13 % till 165,4 (146,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2022 ökade med 7 % till 1312,6 (1222,4) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-nov 21-nov Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 27,9 32,0 -13% 292,0 332,5 -12%
Centraleuropa 38,1 24,9 53% 262,4 205,5 28%
Östeuropa 46,1 41,3 12% 314,3 303,6 4%
Syd- & Västeuropa 19,4 15,5 25% 149,6 129,9 15%
Baltikum 11,0 10,3 7% 70,5 68,5 3%
Nordamerika 7,8 4,7 66% 71,4 45,2 58%
Asien-Stillahavsregionen 7,8 11,5 -32% 71,6 79,6 -10%
Afrika 1,5 0,6 150% 8,8 0,6 1367%
Zinzino 159,6 140,8 13% 1 240,6 1 165,4 6%
Faun Pharma 5,8 5,5 5% 72,0 57,0 26%
Zinzino Group 165,4 146,3 13% 1 312,6 1 222,4 7%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:00 CET.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.