Vasakronans delårsrapport januari – mars 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Stark nyuthyrning och ökade intäkter

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (3) och uppgick totalt till 1 902 mkr (1 818).
  I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent (0).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 44 000 kvadratmeter (18 000) med en årshyra på 260 mkr (78). Nettouthyrningen uppgick till 125 mkr (-154) för kvartalet.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 7 procent att jämföra med 16 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 285 mkr (344) genomförts under kvartalet.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,8 procent (91,5). Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (1,8) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 5 procent (4) och uppgick totalt till 1 400 mkr (1 333).
  I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (0).
 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 084 mkr (1 011).
 • Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 2 922 mkr (1 638), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 185 034 mkr (164 819).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 901 mkr (266) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 895 mkr (2 313).

Vi gör en bra start på året med en rad större uthyrningar i Stockholm city och Malmö. Den uppåtgående trend vi såg under fjärde kvartalet 2021 håller i sig och hyresmarknaden går stark. Efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stor. Det syns i nyuthyrningsvolymen för kvartalet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: [email protected]    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: [email protected]  

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 185 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.