Connect with us

Marknadsnyheter

Vattenfall banar väg för vätgasflyg tillsammans med Airbus och partners

Published

on

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia och Vattenfall har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att undersöka förutsättningarna för vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge.

Detta samarbete kommer att ge bättre förståelse för vätgasflyget som koncept, drift, försörjning, infrastruktur och tankningsbehov på flygplatser i syfte att underlätta utvecklingen av ett sådant system i båda länderna. Studien kommer också att identifiera metoder för att välja vilka flygplatser som ska anpassas för vätgasdrivna flygplan i båda länderna samt det tillkommande regelverket.

Detta är ett första steg i en ettårig förstudie som inbegriper två länder och fler än 50 flygplatser. Projektet återspeglar alla partners gemensamma ambition att tillämpa sin expertis för att minska flygindustrins koldioxidutsläpp och nå netto noll utsläpp till 2050.

”Vätgas sticker ut som en viktig möjliggörare i pionjärarbetet för en hållbar framtid i flygindustrin”, säger Guillaume Faury, koncernchef för Airbus. ”Norge och Sverige hör till de regionerna med högst efterfrågan på flygtransporter och har stor potential för vätgasproduktion med förnybara energislag. Jag är mycket glad över att kunna inleda detta samarbete med partners som engagerar sig helhjärtat för att ta konkreta steg mot en framtida fossilfri flygindustri. Det passar perfekt med vår strategi att bygga ut ett ekosystem med vätgas för flygindustrin i de delar av världen där det passar som bäst.”

”Vi vill möjliggöra omställningen till en fossilfri industri. Flygindustrin är idag svår att ställa och det är en stor utmaning att bryta sig loss från fossila bränslen. Detta gränsöverskridande samarbete visar dock på viljan att åstadkomma en förändring. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis inom elmarknadens utveckling, elinfrastruktur och vätgasproduktion i Sverige”, säger Anna Borg, VD och koncernchef för Vattenfall.

Användningen av vätgas som bränsle i framtidens flygplan förväntas inte bara minska utsläppen från flygplanen avsevärt, utan kan också bidra till att minska koldioxidutsläppen från flygverksamhet på marken.

År 2020 presenterade Airbus det första ZEROe-konceptet med ambitionen att lansera världens första vätgasdrivna kommersiella flygplan till 2035. Airbus lanserade också programmet ”Hydrogen Hub at Airports” för att initiera forskning om behov av infrastruktur och fossilfri drift av flygplatser, i hela värdekedjan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, Vattenfall, telefon +46 (0)76 769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com

 

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 (0)8-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.