Connect with us

Marknadsnyheter

VD-brev – Oktober 2022

Published

on

Bästa aktieägare och andra intressenter i Zoomability!

Sommaren är över och vi går mot mörkare tider. Detta både bildligt och bokstavlig talat i dessa orostider och med annalkande höstmörker. Ja, det är tuffa tider med inflation, valutakurser och räntehöjningar. Och kriget i Ukraina verkar eskalera genom rysk massmobilisering.

Givetvis påverkar allt detta också Zoomability på flera sätt, men det positivt är att intresset för vår Zoom Uphill hela tiden ökar. Vi kan nu också ut och resa igen och delta i olika mässor då de coronarestriktioner som varit i flera år tagits bort i de flesta länder, med Kina som undantag.

Nu i september kunde vi delta på den internationella mässan RehaCare i Düsseldorf tillsammans med vår tyska distributör Elchtec by Volaris. Det var första gången sedan 2019 som den annars årliga mässan kunde genomföras. Vi kunde notera ett stort intresse för Zoom Uphill, och samtidigt att det fortfarande inte finns någon riktigt stark konkurrent.

I början av september deltog vi också i Fokus Hjälpmedel på Malmömässan, och vi kommer vara på motsvarande mässa i Örebro i slutet av oktober.

Som jag nämnt mång gånger tidigare så är det av största vikt att synas på olika mässor. Var vi än visar upp Zoomen får vi mycket positiv feed-back både från potentiella kunder och distributörer, och tänk, även från kollegor på andra företag med mobilitetshjälpmedel.

Vi är väldigt trygga i att vi fortfarande har ett unikt erbjudande till rullstolsburna personer, vad gäller att enkelt och säkert komma bortom asfalten och ta del av naturens läkande krafter. Också positivt är det faktum att vi utökar vårt återförsäljarnätverk i världen hela tiden, nu senast med Irland.

Värt att nämnas är också vårt inofficiella världsrekord för elrullstolar den 10 augusti när vi åkte med två specialbyggda Zoom Uphill den 94 km långa sträckan i cykelvasaleden mellan Sälen och Mora på 8 h och 49 min. Detta utan att byta batterier. En av Zoomarna kunde också köras de sista dryga 3,5 milen med ett punkterat bakhjul. Ytterligare ett bevis på den robusta och tillförlitliga konstruktionen.

I veckan som föregick detta var vi också med på ”Den långa vandringen” med 4 Zoomar. De körde samma sträcka, men med dagsetapper på 10-15 km och övernattning i tält eller stugor. Vi hade också kopplat en dragkärra till en av Zoomarna för att få med extra utrustning.

Nu när vi fått bättre ordning på processer och logistik, för att öka produktionstakten, är det marknad och sälj som gäller. Förutom vår större fysiska närvaro hade vi en helsida v37 i SVDs bilaga Innovation. Som uppföljning kommer vi ha en till helsida v41 i bilagan ”Morgondagens Företag”. Under oktober och november syns vi också med en helsida i Gate Report, en tidning som finns tillgänglig utan kostnad på alla flygplatser i Sverige.

Parallellt med annonseringen jobbar vi här i Sverige med att kontakta kommuner kring hyra eller leasing av Zoomar. Detta för att likt Höganäs kommun erbjuda rullstolsburna invånare möjlighet att komma ut på olika naturleder. Vi hjälper också till att inventera vandringsleder för att klassificera dem efter tillgänglighet för olika typer av rullstolar.

Tyvärr har vi problem med att komma in via regionernas upphandlingar. Vi har nu efter sommaren försökt vara med i Region Jönköpings, men tyvärr kommer vi inte vidare då de har ”skall krav” vi inte uppfyller. Krav som är gammalmodiga och inte har med prestanda och säkerhet att göra utan med främst design och gammal teknik. Samma sak var det med Region Stockholm och ”Sjuklövern”. Givetvis gör vi vad vi kan för att ändra på detta så att övriga regioner i landet, likt Region Kalmar, kan erbjuda Zoom Uphill.

Så några andra saker som säkert är av intresse, dvs Zoom-Stick, JV i Kina och testningen mot elrullstolsdirektivet EN12184. För er som följer oss vet att det dragit ut på tiden.

Det viktigaste för oss i närtid är EN12184 då det öppnar den norska marknaden. Mekanik och körsäkerhetstestningen var klar redan i slutet av juni. Nu efter sommarsemestrarna har RISE genomfört elsäkerhetstestning och ”vattentest”, som också gått bra, efter några enklare modifieringar på de Zoomar som testats. Kvar är EMC-testning, vilket kommer ske i början av oktober.  

När det gäller vårt JV så har vi haft flera kontakter efter sommaren, men inte kommit vidare med något konkret. Förra veckan presenterade jag Zoomability och vår affärsplan kring ett JV på ett stort symposium i Kina, ”Sweden Technology Matchmaking Meeting”, via videolänk, med ett hundratal personer på plats i Ningbo, och ca 1100 on-linebesökare. Vi väntar nu på återkoppling. I Kina verkar dock alla vänta på att den 20:e partikongressen, som börjar 16 oktober, ska vara klar. Efter den kan det eventuellt komma nya direktiv som påverkar oss i positiv eller negativ riktning.  

Vad gäller Zoom-Stick hade vi räknade med att ha prototyp 3 klar nu, men det kommer att dröja ett tag till beroende på leveransproblem av komponenter, vilket meddelats tidigare.

Hur som helst, vi står och faller inte med något av dessa ”projekt”. Vi har ändå möjlighet att växa snabbt de närmaste åren då vi har stor utvecklingspotential med Zoom Uphill på de marknader vi redan finns på idag.

För övrigt så förvarnade vi i vår Q2 rapport om en eventuell nyemission. Styrelsen har arbetat vidare med frågan och vi återkommer i ett PM när vi har något konkret att komma med.

Om vi verkligen ska kunna ta vara på de möjligheter som finns för Zoomability krävs nu mer resurser och fokus. Länder som USA, Kanada, Italien och Norge, förutom Sverige, kan de kommande 6-12 månader bidra till en betydligt snabbare utveckling och god lönsamhet av Zoomability. Vi har redan investerat en hel del för detta, och snart är det dags att skörda. 

Det viktigaste för oss resterande delen av året är därför att intensifiera säljarbetet både här i Sverige och i prioriterade länder, men vi får inte glömma bort något av de andra 16 länder vi finns representerade i. 

Vi vet att vi har en mycket konkurrenskraftig produkt som fyller ett stort behov med många nöjda kunder. Det är givetvis främst rullstolsburna, men även andra har upptäckt vilket effektivt transportmedel Zoomen är vare sig om man har gångsvårigheter eller inte.   

Önskar alla att bli ”A Free Mind In Motion” /Pehr-Johan Fager, VD

     

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.