Veidekke Industri ISO-certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Veidekkes industriverksamhet, Veidekke Industri AB, har blivit certifierat enligt standarden för ISO 9001 (kvalitetssäkring), ISO 14001 (miljösäkring) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).

– Det känns riktigt roligt att, efter ett involverande och intensivt arbete, få de välförtjänta ISO-certifikaten för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Nu ser vi fram emot att tillsammans få utveckla systemet utifrån verksamhetens och våra kunders behov, säger Terje Jontell, vd på Veidekke Industri.

Veidekke Industri har lång erfarenhet av produktion i enlighet med ISO standarder och ett steg i utvecklingen av verksamheten är ett gemensamt ledningssystem som arbetats fram i en involverande process. Systemet är sedan tidigare utformat i enlighet med ISO 9001 (kvalitetssäkring), ISO 14001 (miljösäkring) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) och är nu även certifierat av en 3:e part i form av RISE.

Genom att arbeta i enlighet med dessa standarder säkerställer vi att våra processer håller rätt kvalitet, att vi arbetar systematiskt och strukturerat med att ständigt bli bättre och effektivare och att vi levererar våra produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan och på ett säkert sätt, säger Anders Gustafsson, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke Industri och projektledare för certifieringsprocessen.

Ett resultat av Veidekke Industris systematiska förbättringsarbete inom miljö- och hållbarhetsområdet är en 25-procentig minskning av total klimatpåverkan 2020 jämfört med föregående år samtidigt som verksamhetens omsättning ökade med 5 procent. Målet framöver är att fram till 2030 halvera verksamhetens klimatpåverkande utsläpp och vara fossilfria/klimatneutrala senast 2045.

Betydande förbättringar har även skett inom arbetsmiljöområdet, där antalet arbetsrelaterade olyckor minskat med ca 70 procent under 2021 jämfört med föregående år.

Läs mer om Veidekkes industriverksamhet

Läs mer om ISO 9001

Läs mer om ISO 14001

Läs mer om ISO 45001

För mer information, vänligen kontakta:

Terje Jontell, vd Veidekke Industri, tel. 076-136 75 11

Anders Gustafsson, verksamhetsutvecklingschef Veidekke Industri, tel 070-840 69 62

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största entreprenör med ca 8 100 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2020 en omsättning på ca 38 miljarder NOK.

Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 12,2 miljarder NOK (2020).

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: [email protected] – Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *