Verkställande direktör och koncernchef Rob Smith lämnar Konecranes

| 6 augusti, 2021 | 0 kommentarer

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 6.8.2021 08:58

Verkställande direktör och koncernchef Rob Smith lämnar Konecranes

Konecranes verkställande direktör och koncernchef Rob Smith har beslutat att lämna bolaget. Han kommer att lämna Konecranes den 31 december 2021. Bolagets finansdirektör och VD:s ställföreträdare Teo Ottola kommer att fungera som tillförordnad VD från och med den 1 januari 2022 tills fusionen mellan Konecranes och Cargotec Corporation verkställs, vilket för stunden förväntas ske vid slutet av H1/2022.

“Rob har varit en utmärkt ledare för Konecranes sedan han tillträdde i februari 2020. Han ledde bolaget genom osäkerheten av pandemin och en planerad fusion, med fokus på kundernas bästa och starka finansiella resultat. Styrelsen uppskattar hans åtagande för en smidig övergång. Å hela Konecranes styrelses vägnar vill jag tacka Rob för hans bidrag och hårda arbete på bolaget och jag ser fram emot att arbeta med honom tills han lämnar bolaget. Jag vill även önska honom all lycka till i framtiden”, säger Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes.

“Det har varit ett privilegium att få leda Konecranes sedan februari 2020. Jag är stolt över att vi har samlats som ett globalt team för att leverera utmärkt prestanda under COVID-19 pandemin. Vi har lagt speciellt fokus på vår strategi och våra strategiska initiativ. Vi har gjort utmärkta framsteg på dessa fronter, vilket även syns i våra starka finansiella resultat och våra framgångsrika första steg mot att skapa en global ledare inom hållbara materialflöden. Även om jag nu har gjort ett personligt beslut att ta mig an möjligheter utanför Konecranes är jag fullt engagerad i att Konecranes fortsätter att leverera utmärkt prestanda för våra anställdas, kunders och partners bästa”, säger Rob Smith, VD och koncernchef för Konecranes.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, 
Direktör, investerarrelationer
tfn +358 (0)20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *