Viking Line avslutar ett exceptionellt år med tro på framtiden

| 5 januari, 2022 | 0 kommentarer

År 2021 fortsatte liksom föregående år att vara exceptionellt för hela världen, så också för Viking Line. På grund av pandemin var verksamhetsomgivningen tidvis mycket ogynnsam med därtill hörande ekonomiska konsekvenser, samtidigt som det under året förekom flera positiva händelser för verksamheten. Av Viking Lines sju fartyg såldes M/S Mariella i maj och i december levererades nya klimatsmarta Viking Glory. 

Trafiken på de olika linjerna

Antalet passagerare som reste med rederiet under 2021 var 2 315 137 (1 927 302), vilket motsvarar en ökning på 20,1% jämfört med föregående år.

Den största ökningen var på linjen Åbo – Åland – Stockholm med 904 321 passagerare (+51,9 %). På linjen Helsingfors – Åland – Stockholm minskade antalet passagerare till 153 183 (-11,3%), påverkat av försäljningen av M/S Mariella i maj 2021. Linjens andra fartyg, M/S Gabriella, gjorde under sommaren ett antal specialkryssningar till olika inhemska destinationer. Viking Cinderella, efter ett kortare gästspel på Åbolinjen, inledde sin ordinarie kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn den tredje juni, gjorde därtill specialkryssningar till ett flertal svenska destinationer och hade under året 261 010 passagerare (+26,2%). Antalet passagerare mellan Mariehamn och Kapellskär på M/S Rosella var 348 209 (+81,8%). Mellan huvudstäderna Helsingfors och Tallinn, hade M/S Viking XPRS 591 122 passagerare (-21,1%), minskningen var en följd av skärpta reserestriktioner under delar av året.

Antalet fraktenheter var 129 278 (+ 2,9%) och antalet personbilar 442 484 (+24%) 

  • Med tanke på det utmanande läget i att bedriva en verksamhet i en miljö där efterfrågan delvis uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar, så får vi vara nöjda med årets volymer. Speciellt glädjande är passagerar-siffrorna på Åbolinjen där Åland, som attraktiv semesterdestination, fick ett markant uppsving i Finland. Även sommarens specialkryssningar med Viking Cinderella var mycket uppskattade av våra gäster. Under hösten 2021 höll läget på att normaliseras, men utvecklingen avbröts av den nya Covid19-varianten och åtföljande skärpningar av reserestriktionerna. Vi är även glada över att efterfrågan på våra bildäck varit stor, vilket syns i frakt- och personbilvolymerna, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Nya M/S Viking Glory på väg hem

Under året avslutades fartygsbygget av klimatsmarta M/S Viking Glory på XSI-varv i Xiamen och dagen innan julafton överläts hon till Viking Line. Den 28 december påbörjades resan hem till Åbo under ledning av befälhavare Ulf Lindroos och hans besättning på fyrtio personer. Färden går bland annat via Suezkanalen och Gibraltarsundet och tar knappa fem veckor. Nya Viking Glory inleder trafik den 1 mars 2022.

  • Vi ser fram emot att ta emot Viking Glory i februari i Åbo. Fartyget kommer att bli unikt och vackert – såväl invändigt som till exteriören.  Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden, säger Viking Lines VD Jan Hanses.

Lyckad emission

Viking Line gick starkt ur det tredje kvartalet 2021 med en god likviditet. För att ytterligare stöda verkställandet av Viking Lines strategi för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin, genomfördes under hösten en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen blev framgångsrik. Intresset för emissionen var stort bland såväl aktieägare, personal som allmänheten och ledde till en överteckning. Initialt tecknades emissionen med 8 584 070 aktier, vilket motsvarar cirka 132,5 procent av de erbjudna aktierna. Det slutgiltiga antalet blev 6 480 000 aktier. Som ett resultat erhöll Viking Line cirka 51,8 miljoner euro

Tilläggsinformation:

Jan Hanses, VD, [email protected], tel. +358 18 270 00

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, [email protected], tel. +358 18 270 00

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.