Connect with us

Marknadsnyheter

Visit Orlando väljer AVIAREPS som global representationsbyrå

Published

on

AVIAREPS kommer att marknadsföra Orlando genom strategiska handelsförsäljningsaktiviteter i Latinamerika och Europa.

Visit Orlando har utsett AVIAREPS till global representant för Pan-Latinamerika och Pan-Europa. AVIAREPS dedikerade lokala turismexpertteam kommer att ansvara för Visit Orlandos handelsförsäljningsrepresentation på de primära nyckelmarknaderna Brasilien, Mexiko, Colombia, Tyskland, Irland, Storbritannien och projektarbete i Kanada, samt på de sekundära marknaderna Sverige, Danmark, Norge och Finland, Nederländerna Argentina, Peru och Ecuador.

Med egna kontor i alla viktiga länder i Europa och Latinamerika kan AVIAREPS utveckla och implementera ett funktionellt försäljningskoncept och anpassa det lokalt till varje marknad. AVIAREPS uppgifter kommer att omfatta stöd till försäljningsstrategier och -aktiviteter, utbildning på marknaden och att se till att handeln hålls uppdaterad om destinationens resultat. Dessa åtgärder kommer att komplettera Visit Orlandos insatser för att locka internationella besökare till Orlando genom försäljningsinsatser. AVIAREPS kommer dessutom att förse Visit Orlando med forskning och marknadsinformation samt MICE-tjänster.

Mike Waterman, försäljningschef för Visit Orlando: ”AVIAREPS har förmågan att anpassa internationella handelskoncept till varje enskild marknad för att marknadsföra Orlando med det slutliga målet att öka antalet besökare och öka medvetenheten. Teamen kommer att vara en förlängning av det Orlando-baserade teamet för att specifikt förse resebranschen med personlig service och utbildning.”

Thomas Drechsler, COO Tourism på AVIAREPS: ”Vi känner oss hedrade över utnämningen som global representationsbyrå för Visit Orlando. Vår starka närvaro i både Europa och Latinamerika med egna kontor på alla nyckelmarknader ger oss en samordnad och lokaliserad försäljningsstrategi. Vi ser fram emot att utnyttja vårt nätverk av starka lokala handelsförbindelser och vår omfattande erfarenhet inom resebranschen för att marknadsföra Orlandos många attraktioner, boenden i världsklass och oöverträffade kongressanläggningar för resenärer över hela världen. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Visit Orlando för att öka besöksantalet och medvetenheten om denna dynamiska destination.”

Visit Orlando är den officiella destinationsorganisationen för Orlando, Florida. Orlando är Floridas tredje största stad och en av de mest besökta städerna i världen. Den är internationellt känd för sina många nöjesparker och attraktioner. Staden är hemvist för bland annat Walt Disney World, Universal Studios och SeaWorld, samt andra populära turistmål. Utöver nöjesparkerna erbjuder Orlando ett livligt centrum med en mängd restauranger, barer och butiker samt kulturella attraktioner som museer och scenkonstlokaler. Med sitt varma klimat, sitt överflöd av aktiviteter och sin mångsidiga befolkning är Orlando ett populärt resmål för både turister och invånare. Förutom turistnäringen är Orlando också en viktig knutpunkt för konferenser och kongresser, eftersom Orange County Convention Center står värd för evenemang för en mängd olika branscher och organisationer under hela året.

Om AVIAREPS:

AVIAREPS är världens ledande byrå för försäljning, marknadsföring och kommunikation för rese- och livsstilsvarumärken. Företaget grundades i Tyskland 1994 med ambitionen att hjälpa kunderna att ta steget in på de globala marknaderna och har nu ett globalt nätverk som sträcker sig över sex kontinenter. AVIAREPS tjänsteportfölj omfattar omfattande expertis inom representation och försäljning, marknadsföring och kommunikation, affärsutveckling, IT-lösningar och finansiella tjänster. Utöver sina väletablerade tjänster som general sales agent (GSA) och representation för marknadsföring av turism erbjuder AVIAREPS mer än 250 kunder stöd inom digital marknadsföring, reklam, PR, kriskommunikation, hantering av sociala medier, evenemangskoordinering, försäljning, webbdesign med mera. För mer information om hur AVIAREPS påverkar var och hur resenärer väljer att spendera sin tid och sina pengar, besök följande webbplats www.aviareps.com. Håll dig uppdaterad genom att besöka vår Newsroom, eller följa oss på Facebook, LinkedIn och Instagram.

Om Visit Orlando: 

Visit Orlando är den officiella turistföreningen® för Orlando, den mest besökta destinationen i USA, världens huvudstad för nöjesparker® och landets främsta mötesdestination. Vi är en ideell branschorganisation som marknadsför och säljer Orlando-destinationen globalt och representerar mer än 1 300 medlemsföretag som omfattar alla delar av Central Floridas turistsamhälle.

Visit Orlando kopplar samman konsumenter och företagsgrupper med alla aspekter av Orlandos resesamhälle, oavsett om det gäller semester eller möten. Här finns sju av världens främsta nöjesparker – liksom uppfriskande vattenparker, aktiviteter för att komma i kontakt med naturen, livliga stadsdelar, en dynamisk matplats med Michelin-belönade restauranger och en gedigen kalender med underhållning och sportevenemang Orlando är ett mångsidigt, välkomnande och inkluderande samhälle för alla resenärer. Mer information finns på VisitOrlando.com eller OrlandoMeeting.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RLS Global AB årsredovisning 2022

Published

on

By

RLS Global årsredovisning 2022 finns från och med idag, 9 juni 2023, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning.
Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-09 16:45 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25

Eva Jagenheim, CFO, RLS Global
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Tel: +46 730 23 13 57

 

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat sårvård och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på rls.global.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delregistrering av företrädesemission samt sista dag för handel med BTA i Inhalation Sciences

Published

on

By

Företrädesemissionen i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (”ISAB” eller ”Bolaget”) har delregistrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juni 2023 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive aktieägares depå/VP-konto den 20 juni 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

ISAB har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och få del av emissionslikviden utbetald.  Delregistreringen har idag den 9 juni 2023 registrerats vid Bolagsverket.

Information om betalda tecknade aktier

Kortnamn: ISAB BTA

ISIN-kod: SE0020053718

Sista handelsdag: 14 juni 2023

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 21 april 2023. Inga åtgärder har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller att erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagsstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post:
manoush.masarrat@inhalation.se  

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Continue Reading

Marknadsnyheter

EURIS: Rättelse av pressmeddelande: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i European Institute of Science AB

Published

on

By

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: European Institute of Science AB gick idag ut med ett pressmeddelande om avstämningsdag för den sammanläggning som beslutats om vid årsstämman den 31 maj 2023. Bolaget har erhållit fel ISIN-kod för A-aktien och B-aktien. Rätt ISIN-koder är:

A-aktien: SE0020357440

B-aktien: SE0020357457

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

Dario Kriz

Informationsansvarig

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.