Vitec förvärvar det holländska programvarubolaget ABS Laundry Business Solutions

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Vitec Software Group AB (publ) stärker sin position inom Vertical Market Software den 6 juli genom att förvärva samtliga aktier i ABS Laundry Business Solutions (ABS) med huvudkontor i Boxtel, Nederländerna. ABS redovisade en omsättning på 203 MSEK, med en EBITA på 82 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Programvarubolaget ABS Laundry Business Solutions som grundades 1987 utvecklar, levererar och underhåller en ERP-applikation för den globala tvätt- och textiluthyrningsindustrin. Produkten ABSSolute möjliggör orderhantering, lagerhantering, produktions- och leveransstöd, fakturering samt mobila lösningar för att stödja logistiska processer. De cirka 600 kunderna är baserade över hela världen i välutvecklade ekonomier och bildar en mogen marknad i Europa och Nordamerika.

ABS har kontor i Nederländerna, USA, Rumänien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark och Japan.

”ABS har 35 års erfarenhet och är den ledande oberoende leverantören av mjukvara för den globala tvätt- och textiluthyrningsindustrin. Den avancerade funktionaliteten ger bolaget ett försprång gentemot konkurrenterna och installationer av ABSSolute, i vissa fall med över 1 000 användare, är affärskritiska för kunder över hela världen. ABS är ett lönsamt och välskött företag med en verksamhet som passar vår affärsmodell och företagskultur. Vi är glada att välkomna 140 nya medarbetare till oss idag”, säger Olle Backman, VD, Vitec Software Group.

”Vitec har en stark position och har bred kompetens inom vertikal mjukvara. För oss är det avgörande att ha en långsiktig ägare som är engagerad i företagets fortsatta utveckling. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta utveckla ABS till nytta för våra kunder och personal idag och i framtiden”, säger Anne de Boer, VD, ABS Laundry Business Solution.

Köpet av 100 % av aktierna från ett flertal aktieägare i ABS uppgår till 80 MEUR. Betalning sker kontant med 70 MEUR och genom ett konvertibelt skuldebrev på 10 MEUR. En tilläggsköpeskilling upp till maximalt 20 MEUR baseras på framtida finansiella resultat. Förvärvet förväntas ge en omedelbar ökning av vinsten per aktie för Vitec. Konsolidering kommer att påbörjas från och med förvärvsdagen.

Förvärvet har finansierats genom Vitec Software Groups befintliga kreditfaciliteter och ett konvertibelt skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2022. Konvertibeln förfaller om 36 månader och kommer vid full konvertering att ha en utspädningseffekt av kapitalet med 0,55 %. Transaktionen har slutförts idag.

Oaklins agerar som finansiella rådgivare och AKD agerar som juridisk rådgivare till Vitec Software Group AB, finansiell och skattemässig due diligence har gjorts av PWC.

För mer information vänligen kontakta

Olle Backman, VD, Vitec Software Group AB (publ),

[email protected], +46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ),

[email protected], +46 76 942 85 97

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 6:e juli 2022 kl. 10:25.

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.