Wallenstams Pep Park på plats i Råcksta

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Idag klipptes bandet för Wallenstams Pep Park i Råcksta, Stockholm. Pep Parken är ett koncept framtaget av den icke vinstdrivande organisationen Generation Pep för hur parkmiljöer kan byggas och utvecklas för att både inkludera och inspirera besökare till rörelseglädje. En slags hybrid mellan lekplats och utegym för alla åldrar där rörelse, lek och kunskap står i fokus.

Pep Parken i Råcksta blir cirka 350 kvadratmeter stor och kommer att vara uppbyggd med sex olika zoner som består av varierande utmaningar för att utmana till bättre koordination, styrka, balans och kondition. Det blir allt från balanshinder, till multifunktionell klätterställning, klätterdrumline och möjlighet till tidtagning för att locka till ett lustfyllt sätt röra sig, leka och umgås.

– Det är jättekul att Wallenstam väljer att bygga en Pep Park. Vi vet att hela samhället måste kraftsamla för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att vara aktiva, och en del är att skapa fler attraktiva och tillgängliga ytor som möjliggör en aktiv fritid och där kan en Pep Park spela en viktig roll, säger Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation Pep.

– Vi arbetar på flera olika sätt för att bidra till ungdomsverksamhet, aktivitet och en positiv utveckling av samhället. Det är en av flera anledningar till att vi instämmer i Generation Peps vision och har valt att bygga Pep Parken i Råcksta. Ett initiativ vi hoppas ska bidra till än mer trivsel och aktivitet i området där vi idag förvaltar drygt 1 000 lägenheter, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och vice vd  på Wallenstam.

Wallenstam har inför byggnationen av Pep Parken haft en dialog med både Råckstahyresgästernas intresseförening och kommunen. Förhoppningen är att Pep parken ska stimulera till mer spontanaktivitet och samtidigt bidra till en mötesplats och ett aktivitetstorg som alla i grannskapet kan nyttja.

Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2020, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Det är en av flera anledningar till att Wallenstam instämmer i Generation Peps vision. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och en rad andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 59 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *