Connect with us

Marknadsnyheter

Wärtsilä levererar lösningar till världens första metanoldrivna ro-ro-hybridfartyg

Published

on

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, den 13 september 2023 kl. 10.00

Översättning av det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar integrerade hybridframdrivningssystem till två nya ro-ro-hybridfartyg. Fartygen, som blir världens första metanoldrivna ro-ro-hybridfartyg, byggs på China Merchants Jinling shipyard (Weihai) Co., Ltd i Kina för det svenska rederiet Stena RoRo. Kombinationen av framtidens bränslen och elektrifiering är i linje med bolagets mål för en hållbar verksamhet. En del av ordern bokfördes i Wärtsiläs orderingång i Q2 2023 och resten i Q3 2023.

Varje fartyg utrustas med två flerbränslemotorer av typen Wärtsilä 32M som redan nu kan drivas med metanol som bränsle och även är färdigt förberedda för ammoniakdrift. Wärtsilä kommer också att leverera MetanolPac-system för bränslelagring, -tillförsel och -kontroll, växellådorna, två ställbara propellrar (CPP), tre bogpropellrar, navigeringssystemet NACOS, tre hjälpmotorer av typen Wärtsilä 20 och elsystemet för hybriddrift som består av landström, batterier, axelgeneratorer, omvandlare, transformatorer samt Wärtsiläs system för energihantering.

Båda fartygen kommer att dra nytta av Wärtsiläs hybridlösning, som redan i dag optimerar bränsleförbrukningen och möjliggör en fullständigt grön drift i framtiden. Fartygen utrustas också med Wärtsiläs lösning för landström som gör det möjligt att driva fartygens funktioner helt koldioxidfritt när de ligger i hamn.

“De här fartygen är en vidareutveckling av våra tidigare lastfartygskoncept där fokus på hållbarhet och framtidssäkring med flerbränslemotorer prioriteras”, säger Per Westling, VD för Stena RoRo. ”Med hjälp av Wärtsiläs avancerade teknik har vi för avsikt att vara de som har de grönaste ro-ro-fartygen på marknaden.”

”Det är med stolthet vi stödjer dessa innovativa hybridfartyg med våra metanoldrivna motorer och elektrifieringssystem. Stena RoRo och Wärtsilä delar samma engagemang för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten, och dessa fartyg utgör ytterligare ett steg i denna riktning genom att vara de första metanoldrivna hybridfartygen i sin klass. Utsläppen kommer inte bara att minimeras utan fartygen kommer också att ha den mest effektiva energianvändningen under driften”, säger Roger Holm, direktör för Wärtsiläs affärsområde Marine Power.

De 147 meter långa fartygen kommer att kunna ta 2 800 meter frakt och inhysa totalt 37 passagerare och besättning. Fartygen har beräknad leverans i juni och november 2025. Wärtsiläs utrustning levereras till varvet under 2024.

Wärtsilä har ett starkt samarbete med Stena RoRo och redan 2015 konverterade Wärtsilä fartyget Stena Germanica för metanoldrift. De två företagen samarbetar för närvarande i ett antal andra Ro-Pax-projekt.

Mediakontakt för ytterligare information om detta pressmeddelande:

Sari Luhanka
Global Media Relations Manager
Wärtsilä Corporation
Tel. +358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

Bildtext(er): Wärtsilä levererar integrerade hybridframdrivningssystem till två nya ro-ro-hybridfartyg (illustration – © Wärtsilä Oyj Abp). Fartygen blir världens första metanoldrivna ro-ro-hybridfartyg (illustration – © Stena Roro)

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på https://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner.

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknologi och service för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och -kvinnor på fler än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com

Wärtsilä Marine Power i korthet:
Wärtsilä Marine Power är global ledare inom kraft-, propulsions- och livscykellösningar för marinmarknaden. Allt från vår end-to-end planering av digitala ekosystem till vår utveckling av framtida bränslen gör att Marine Power kan driva sjöfartsindustrin framåt på sin resa mot en koldioxidfri och hållbar framtid. Vår breda portfölj av motorer, digital teknik, framdrivningssystem, hybridteknik och integrerade drivsystem ger den verkningsgrad, tillförlitlighet, säkerhet och miljöprestanda som behövs för att stödja våra kunder. Vårt erbjudande inkluderar realtidsbaserad information om drift, prestanda och energianvändning, prestandabaserade avtal, livscykellösningar och ett oöverträffat globalt nätverk av maritim expertis.
www.wartsila.com/marine

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.