Wicket Gaming beslutar om riktad nyemission om 12 miljoner SEK

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

den 16 december 2021 kl. 08:45

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission (”Nyemissionen”) om cirka 12 MSEK. Nyemissionen avser 510 639 aktier till teckningskursen 23,50 SEK per aktie.

Som tidigare kommunicerats har Wicket Gaming ingått en ännu ej bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av den tyska spel- och mediakoncernen Wegesrand. Nyemissionens syftar främst till finansiering av huvuddelen av den kontanta delen av köpeskillingen. Förvärvet löper enligt Wicket Gamings uppfattning enligt plan och beräknas kunna genomföras i januari 2022. Därutöver syftar Nyemissionen till att säkerställa Wicket Gamings finansiella muskler för fortsatt expansion av rörelsen innefattande bland annat utveckling av nästa spel.

Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 mars 2021. Teckningskursen 23,50 SEK motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market den 15 december 2021.

Genom Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 510 639, från 5 752 676 till 6 263 315. Aktiekapitalet ökar med 510 639 SEK, från 5 752 676 SEK till 6 263 315 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med befintligt antal aktier.

Nyemissionen innefattar såväl nya investerare, däribland Andy Holmström, Fredrik Wendelhag och SK ekonomi Invest AB, som befintliga aktieägare, däribland Samuel Wallenstam, Mikael Wallenstam och Carl Almgren.

Skälet till den valda emissionsstrukturen och att Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Nyemissionen genomförs utan andra emissionskostnader än avgifter för registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Styrelsen bedömer att emissionsstrukturen och villkoren för Nyemissionen är marknadsmässiga och till fördel för aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-16, kl. 08:45.

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *