Connect with us

Marknadsnyheter

YA Holding initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Published

on

Som meddelats genom pressmeddelanden den 4 september 2023 har YA Holding ABs (publ) (“YA Holding” eller “Bolaget”) dotterbolag YrkesAkademin AB ansökt om företagsrekonstruktion (”Företagsrekonstruktionen”). Parallellt med beslutet om att ansöka om Företagsrekonstruktionen har Bolaget nått en överenskommelse med en kommitté av obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarkommittén”) under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) om att bland annat genomföra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) i syfte att finansiera rekonstruktionen i YrkesAkademin AB.

Obligationsinnehavarkommittén representerar cirka 53 procent av justerat nominellt belopp under Obligationerna och överenskommelsen med Obligationsinnehavarkommittén innebär i huvudsak (i) att vissa deltagare i Obligationsinnehavarkommittén åtar sig att bidra med lånefinansiering upp till 34 miljoner kronor nominellt (ca 32,3 miljoner kronor kontant efter så kallad Original Issue Discount) som ska ha prioritet framför Obligationerna, vilket huvudsakligen ska lånas vidare till YrkesAkademin AB och användas för finansiering av Företagsrekonstruktionen (”Rekonstruktionslånet”), (ii) ett åtagande från Obligationsinnehavarkommittén om att godkänna avstående från vissa av Obligationsvillkoren, inklusive att Företagsrekonstruktionen inte ska utgöra ett så kallat Event of Default under Obligationsvillkoren, och att godkänna vissa ändringar av Obligationsvillkoren (inklusive en förlängning av den räntefria perioden (eng. Interest Free Period) till 17 september 2024), samt (iii) att Bolaget ska ingå ett borgenärsavtal (eng. Intercreditor Agreement) i syfte att tillse att Rekonstruktionslånet får överenskommen prioritet (tillsammans ”Ändringsförslagen”).

YA Holding meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under Obligationsvillkoren i syfte att få obligationsinnehavarnas formella godkännande att ändra Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslagen.

Bolaget har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 12 september 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 20 september 2023 och sista dag för röstning är den 2 oktober 2023. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare med anledning av det ovanstående.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-13 16:10 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.