Ytterligare medel för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen vill att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och har därför beslutat att ge ytterligare 60 miljoner kronor för att bland annat motverka våld i nära relationer. Pengarna ska fördelas av Socialstyrelsen. Beslutet bygger på en överenskommelse med Miljöpartiet de gröna. 

Regeringen har sedan 2016 haft en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin ingår våld i nära relationer hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel och hbtqi-personers utsatthet för samtliga av dessa typer av våld. Nu tillför regeringen ytterligare 60 miljoner kronor som Socialstyrelsen ska fördela för att stärka kommunernas förutsättningar att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer. Cirka hälften av medlen riktas särskilt till kommunernas arbete med skyddat boende och rättigheter för våldsutsatta barn.

-Vi vet att tidiga insatser från personer som jobbar inom exempelvis socialtjänsten kan rädda liv. Nu ger vi ytterligare resurser till kommunerna så att de till exempel kan utveckla sitt arbete med att hjälpa utsatta att lämna en våldsam relation, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag om att fördela utveck-lingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK), Linköpings universitet (Barnafrid) och Jämställdhetsmyndigheten ge kompetensstöd till kommuner, regioner och ideella organisationer för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Regeringen har nu beslutat att förstärka det fleråriga uppdraget. Utvecklingsmedlen är enligt många kommuner en förutsättning för att genomföra kvalitetsutveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Flera kommuner uppger att de har kunnat satsa på kompetensutveckling och fått ökade möjligheter för samverkan både internt och externt med till exempel andra kommuner, skolor, polis och civilsamhället.

-Sedan 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. Förra året bröt vi ny mark genom att införa Barnfridsbrottet som innebär att det är straffbart att låta ett barn bevittna våld mellan personer som är närstående. Nu tar vi ytterligare steg i samma riktning och stärker kommunernas förutsättningar att bland annat utveckla insatser för barn som far illa på grund av våld, säger socialminister Lena Hallengren.
 

Kontakt
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12 
[email protected]

 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.