Zenergy AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av 2019/2022 (Serie A)

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman 2019 fattade beslut om emission av teckningsoptioner till de dåvarande styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist i Zenergy AB (”Styrelseledamöterna” respektive ”Bolaget”). Teckningsoptionerna hade en löptid om tre år. Idag, den 30 juni 2022, var sista dag för utnyttjande av teckningsoptionerna till teckning av A-aktier i Bolaget. Styrelseledamöterna överlät kort före utnyttjandeperiodens utgång samtliga sina respektive teckningsoptioner till Viggbyholms Gård Fastighets AB som efter överlåtelsen inkom med begäran om utnyttjande av samtliga 21 887 408 teckningsoptioner för teckning av teckning av lika många A-aktier. Genom aktieteckningen tillförs Bolaget 6 566 222,40 kronor före emissionskostnader. Viggbyholms Gård Fastighets AB passerar genom utnyttjandet av teckningsoptionerna budpliktsgränsen men avser att inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikt uppkom omvandla A-aktier till B-aktier så att röstandelen understiger 30 procent. Således kommer inget budpliktsbud att behöva lämnas.

Årsstämman 2019 fattade beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelseledamöterna. Totalt emitterades 21 887 408 teckningsoptioner av serie 2019/2022 (Serie A). Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny A-aktie till en teckningskurs om 30 öre per aktie under perioden från den 31 maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Styrelseledamöterna träffade kort före utnyttjandeperiodens utgång överenskommelse med Viggbyholms Gård Fastighets AB avseende Styrelseledamöternas överlåtelse av samtliga teckningsoptioner. Under utnyttjandeperiodens sista dag mottog Bolaget anmälan om utnyttjande av samtliga 21 887 408 teckningsoptioner för teckning av lika många A-aktier från Viggbyholms Gård Fastighets AB. Utnyttjandegraden slutar på 100 procent och Bolaget tillförs genom utnyttjandet 6 566 222,40 kronor före emissionskostnader.

 

Efter registrering av de nya A-aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ca 200 000 kronor och antalet A-aktier i Bolaget kommer att öka med 21 887 408 stycken från 17 000 000 till 38 887 408 och det totala antalet aktier från 228 551 508 till 250 438 916 aktier.

 

Aktieteckningen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med cirka 9 procent av aktierna och med cirka 57 procent av rösterna.

 

Efter utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Viggbyholms Gård Fastighets AB uppnått ett aktieinnehav som representerar mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Viggbyholms Gård Fastighets AB avser att inom fyra veckor från förvärvet utnyttja rätten att omvandla A-aktier till B-aktier så att Viggbyholms Gård Fastighets ABs röstandel i Bolaget understiger 30 procent. Således kommer inget budpliktsbud att behöva lämnas.

 

 

För mer information kontakta: Martin Karlsson – Verkställande direktör, Zenergy AB (publ)

E-post: [email protected]

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, [email protected], www.zenergy.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.