Zidcore verksamhetsår 2020-2021

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Efterfrågan på träningsutrustning för hemmagymmet har varit fortsatt stor under Zidcores hela verksamhetsår. Bolagets strävan att i hög grad implementera systemstöd för att effektivt kunna hantera större volymer har varit en framgång där endast en marginell ökning av personalresurserna har behövt göras trots en volymökning om 65% gentemot fg år.

”Med anledning av Zidcores finansiellt starka position och eget lager med möjlighet att lagerhålla större volymer av de mest eftertraktade produkterna kunde bolaget med framgång hantera den fortsatt höga efterfrågan och samtidigt stärka lönsamheten.” säger Christian Ekman CMO.

”Vi har lyckats flytta fram positionerna på marknaden ytterligare under året och nu under pandemin har allt ställts på sin spets gällande hur vårt och våra konkurrenters bolag är uppbyggda. Alla avdelningar måste vara synkade. Kapital och lagerutrymme måste finnas för att ta marknadsandelar och samtidigt generera resultat.” säger Fredric Westerdahl VD.

Zidcore har under året fått en ny stark ägarstruktur då WeSports under hösten 2020 förvärvade en aktiemajoritet i Zidcore. Samarbetena mellan bolagen i koncernen har medfört ett flertal fördelar som effektiv sortimentsbreddning och ökade marginaler som resultat av samarbeten kring köp av både produkter och tjänster.

”Ett av våra huvudfokus nu är att förverkliga vår strategi gällande hur vi anpassar verksamheten och hanterar marknaden efter pandemin. Inom fitness tror vi på en fortsatt god efterfrågan där många väljer att fortsätta träna hemma och bygga vidare på sitt hemmagym.” säger Christian Ekman CMO.

”Inom affärsområde Last där bl a släpvagnar ingår har vi sett en mättnad under pandemin framförallt vad gäller B2B-försäljningen. Vi ser dock en tydligt ökad efterfrågan under se senaste månaderna.” säger Fredric Westerdahl VD.

  Christian Ekman[email protected]

Zidcore AB, som är ett av Sveriges snabbast växande privata e-handelshus, driver ett flertal oberoende e-handelssiter. Lastexperten.se och Traningsmaskiner.com, som är två av bolagets siter, är båda banbrytande och marknadsledande på den svenska marknaden. Vi finns idag representerade i Sverige, Norge och Danmark och nästa steg är Europa. Zidcore är en verksamhet där vi aktivt utvecklar e-handelssiter till marknadsmässiga dominanter med målsättningen att avyttra då kritisk massa uppnåtts. Med andra ord är vi en plantskola för e-handel. Hos Zidcore ska kunderna kunna luta sig tillbaka och känna sig trygga i att de får rätt produkt till rätt pris kombinerat med bästa tänkbara service och rådgivning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *