#21-31 Information rörande utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

| 24 mars, 2021 | 0 kommentarer

Den extra bolagsstämman den 18 februari 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (Hästkällaren) beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner av serie TO 1 2021 (TO1B) att tilldelas befintliga aktieägare i bolaget. Avstämningsdag är måndagen den 29 mars 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla TO1B är torsdagen den 25 mars 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla TO1B är fredagen den 26 mars 2021.

Villkor i korthet för teckningsoptionen
En (1) TO1B tilldelas för varje fyra (4) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning sker nedåt. En TO1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av TO1B kan äga rum under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med 26 maj 2021, samt från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021.
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på på NGM Nordic SME. Första handelsdag kommer att meddelas i separat börsmeddelande så snart datum är fastställt.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Hästkällaren B
Kortnamn: HSTK B
ISIN-kod: SE0012569853
CFI-kod: ESVUFR
FISN: HASTKALLAR/SH B
Instrument-ID: 5CKK

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt 08-566 390 55

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *