55 % av väljarna vill se ett förbud av alkoholreklam i sociala medier

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

En majoritet av tillfrågade väljare vill se ett förbud av alkoholreklam i sociala medier. Samtidigt vill hälften av partierna se över dagens reglering av alkoholreklam online. ”Alla inser att nuvarande lagstiftning är otillräcklig och omodern,” kommenterar IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson.

En ny Novus-undersökning visar att 55 procent av tillfrågade svenskar vill se ett förbud av alkohol i sociala medier. Samtidigt visar IOGT-NTO:s valundersökning att fyra av riksdagspartierna vill se över nuvarande regleringar av alkoholmarknadsföringen.

– Alla inser att nuvarande lagstiftning är otillräcklig och omodern. Det märks inte minst på att barn och ungdomar nås av alkoholbudskap i sociala medier 40 gånger om dagen[1], kommenterar Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Forskningen visar att alkoholreklam bidrar till ökad alkoholkonsumtion i allmänhet, och särskilt bland unga med bl.a. sjunkande debutålder och ökat berusningsdrickande som följd.

Förbud av alkoholmarknadsföring är rekommenderat av världshälsoorganisationen (WHO), eftersom det skyddar barn och unga samt minskar alkoholkonsumtionen och medföljande skador, fortsätter Lucas Nilsson.

Redan 2017 föreslog en statlig utredning ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier (SOU 2017:113). Liknande förbud finns i dag i ett flertal andra länder, däribland Litauen, Estland och Norge.

Ett förbud skulle skapa ett tydligt regelverk utan dagens gränsdragningsproblematik. IOGT-NTO vill nu se att partierna går från problem till lösning, lyssnar på väljarna och presenterar ett lagförslag efter valet”, avslutar Lucas Nilsson.

Kontakt

Irma Kilim
Drogpolitisk chef IOGT-NTO
073-372 62 13
[email protected]

Lucas Nilsson
Förbundsordförande IOGT-NTO
070-741 98 10
[email protected]

 IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger. 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.