Connect with us

Marknadsnyheter

Sverige är topp 3 globalt inom elbilsutvecklingen

Published

on

Elbilsindexet visar att Sverige är ledande. Totalt hamnar Sverige på en tredje plats och utifrån konsumentefterfrågan på en andraplats enligt EY:s senaste index EV Country Readiness. Sverige är i topp tack vare stabil konsumentefterfrågan, många OEM-tillverkare och ett i grunden starkt energiekosystem. Med ytterligare politiska överenskommelser och åtgärder tillsammans med en utbyggd laddningsinfrastruktur kan möjligheter för elektrifiering accelereras. 

EY Electric Vehicle Country Readiness Index kartlägger de främsta fordonsmarknaderna i världen när det gäller introduktionen av elbilar baserat på utbud, efterfrågan och regleringar. Rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s senaste index innefattar 14 länder och däribland Sverige. Totalt rankas Kina högst följt av Norge och Sverige. Det som bidrar till att Kina ligger i framkant är batteritillverkningen, ökad efterfrågan och en omfattande laddningsinfrastruktur, vilket gör att Kina fortsätter att vara den största elbilsmarknaden globalt sett i absoluta volymer.

Sverige rankas före Tyskland och Storbritannien, trots att dessa länder har en stor elbilsproduktion, lokal batteritillverkning och kommande elbilslanseringar. Det som gör att Sverige ligger före är landets i grunden starka energiekosystem tillsammans med en stor efterfrågan bland konsumenterna samt hög tillverkningsgrad av elbilar. Det är 41 procent av alla bilar som tillverkas i Sverige mellan 2022-2026 som förväntas vara elektriska modeller. Dessutom finns det företag i Sverige som tar initiativ mot att utveckla energilagringen, smarta laddningslösningar och V2G, dvs. att överföra ström från elbilens batteri till elnätet.

– Vi vet att efterfrågan på elbilar finns och nu gäller det skapa förutsättningar för att möta efterfrågan. Utifrån de ledande länderna i index ser vi att några viktiga faktorer för introduktionen av elbilar är en kombination av regleringar för att stimulera efterfrågan, lokal batteriproduktion och en stabil infrastruktur, säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.

Enligt EY:s indexet för efterfrågan av elbilar rankas Sverige tvåa efter elbilspionjären Norge. Det är 36 procent av konsumternera i Sverige som planerar att deras nästa bilköp ska bli en laddhybrid eller helelektrisk bil. Elektrifiering av den svenska bilflottan fortsätter och även bland taxibolagen i Sverige.

Indexet visar dock att Sverige rankas lägre inom regleringar, närmare bestämt på plats sju. Det finns olika incitament som köpsubventioner och skatteförmåner, men det är inte tillräckligt eftersom många anser att laddningsmöjligheterna är otillräckliga. Det är ungefär 44 procent av konsumenterna i Sverige som är oroade över infrastrukturen för laddning.

– Vi är inte lika bra i Sverige jämfört med andra länder när det kommer till regleringar kopplat till introduktionen av elbilar. Det behövs exempelvis ett större politiskt stöd för att ytterligare utveckla laddinfrastrukturen och batteriproduktion, säger Martin Cardell.

EY Electric Vehicle Country Readiness Index
Indexet är en analys av länders övergång mot elektrifierade fordon baserat på tre perspektiv; utbud, efterfrågan och regulatoriska faktorer. Det är andra gången som EY genomför analysen och årets index innefattar en jämförelse och rangordning av 14 länder (Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Spanien, Sydkorea, Sverige, Tyskland, USA). Totalt analyseras 22 olika faktorer för att ge insikter i vilka möjligheter och förändringar som krävs för en effektiv övergång mot elektrifierade fordon.

EV Country Readiness Index

För mer information, kontakta:
Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader, 070-3517733, martin.cardell@se.ey.com

Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

 

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké maj 2022 – april 2023: FORTSATT BOLAGSUTVECKLING

Published

on

By

Fjärde kvartalet 2022/23 (februari – april)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (18,3) MSEK, vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (3,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,35 (0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -6,4 (-0,0) MSEK. Likvida medel uppgick per 30 april 2023 till 41,9 (75,3) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företaget fortsätter att utveckla och utöka verksamheten. Under perioden välkomnade företaget fyra nya anställda: tre vid Integrum AB och en vid Integrum Inc.
 • Arbetet med att övergå till certifiering enligt MDR fortsatte, om än i något lugnare tempo och med färre utgifter, eftersom certifieringen blev klar under perioden. Under kvartalet balanserades kostnader på 1,4 MSEK som immateriella tillgångar. Kostnaderna avser externa kostnader samt internt upparbetad tid.
 • Shirley Ryan AbilityLab erhöll ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums e-OPRATM -implantat jämfört med traditionella hylsproteser.

1 MAJ 2022 – 31 APRIL 2023 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 74,3 (55,7) MSEK, en ökning med 33,3 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,7 (1,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 (21,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,2 (1,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -26,2 (2,5) MSEK för perioden.

Väsentliga händelser under året

 • Styrelsen utsåg Rickard Brånemark till ny VD för bolaget. I samband med detta avgick Rickard Brånemark som ordförande för styrelsen och Bengt Sjöholm utsågs till styrelsens ordförande.
 • Integrum erhöll MDR-certifikatet för sitt implantatsystem OPRATM under perioden.
 • USA:s patent- och varumärkesmyndighet har godkänt patentet för implantatsystemet OPRATM. Systemet är nu patentskyddat i USA fram till 2044.
 • Bolaget erhöll ISO 13485-certifiering under året. Detta utgör en del av investeringarna i MDR-projektet. Det är nu bekräftat att Integrums kvalitetsledningssystem är lämpligt och uppfyller de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter.

VD har ordet

Fortsatt bolagsuppbyggnad. Integrums intäkter uppgick till 18,1 MSEK under fjärde kvartalet (februari-april), vilket var i linje med förra årets fjärde kvartal och innevarande räkenskapsårs tredje kvartal. Vi är övertygade om att den nedgången i tillväxt är tillfällig, och att de byggstenar som vi nu jobbar på att få på plats kommer att ge fortsatt tillväxt på lång sikt. Dessa byggstenar består bland annat av myndighetsgodkännanden, en stärkt IP-portfölj, rekrytering av nyckelmedarbetare, informationskampanjer och forskningsbidrag. Omsättningen för hela verksamhetsåret ökade med hela 33 %, och vi fortsätter vårt engagerade arbete med att bygga ett globalt ortopediföretag.

Informationskampanjer för framtida tillväxt

Under de senaste månaderna har vi investerat för att öka medvetenheten om våra implantatsystem genom kampanjer i sociala medier i USA, exempelvis Instagram, Facebook och LinkedIn. Målet är att öka medvetenheten bland patienter i målgruppen – som krigsveteraner, trauma- och bencancerpatienter – och utbilda dem om vårt överlägsna alternativ till hylsproteser. För att öka medvetenheten om Integrum och implantatsystemet OPRATM bland professionella yrkesutövare har vi dessutom riktat oss mot ortopediska kirurger, traumakirurger, rehabiliteringsspecialister och ortopedingenjörer. Tack vare dessa kampanjer har räckvidden och antalet följare på sociala medier redan ökat markant mätt i totalt antal visningar och engagemang. Planen är att även framöver ha en stark närvaro i sociala mediekanaler, både mot patienter och professionella. Genom det ökade intresset förväntas fler patienter få OPRATM  inopererat. Mer än 50 sjukhus använder våra implantat, så vi kan nu fokusera på att öka antalet patienter som behandlas på dessa sjukhus.

MDR-certifikat underlättar framtida uppskalning i Europa

I början av mars fick vi äntligen EU:s MDR-certifikat (Medical Device Regulation) för vårt implantatsystem OPRATM. Certifieringen återspeglar att vår produkt och vårt kvalitetsledningssystem uppfyller alla krav i den nya EU-förordningen för medicintekniska produkter. Den visar också att vi ligger i framkant när det gäller kvalitetssäkring och regulatoriska krav vilket ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter inom osseointegration. Certifikatet utgör också slutpunkten på en mycket intensiv och likviditetskrävande process. Vi kan nu fullt ut fokusera på att skala upp verksamheten på den europeiska marknaden.

e-OPRA tar emot prestigefyllda forskningsanslag

I mars erhöll det topprankade medicin- och rehabiliteringssjukhuset Shirley Ryan AbilityLab i Chicago ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums implantat e-OPRATM jämfört med traditionella hylsproteser på amputerade ovanför knät.

Styrelsen förstärks med strategiskt kunnande

I maj meddelade styrelsen att Scott Flora utnämnts till adjungerad styrelseledamot. Scott Flora har stor erfarenhet från strategiska och ledande befattningar inom hälso- och sjukvården och en god förståelse för hur ortopedibranschen fungerar, särskilt i USA. Han har redan tidigare bidragit till Integrums affärsutveckling i egenskap av strategisk rådgivare, och vi är nu mycket glada över att han valt att utöka sitt engagemang i bolaget. Vi har stärkt ledningsgruppen med en Chief Operating Officer, en ny chef för QARA och en ny Supply Chain Manager, och vi har nyligen flyttat till ett nytt kontor i GoCo House strax söder om Göteborg. Vi är därmed väl förberedda för att verksamheten ska kunna fortsatta expandera.

Kvartalet kan sammanfattas med att vi är i full gång med att stärka vår verksamhet ytterligare på flera områden. Rekrytering av nyckelmedarbetare, en stark plattform för IP och myndighetsgodkännanden samt MDR-certifieringen ger oss en fantastisk möjlighet att utöka vår verksamhet i Europa. Informationskampanjen i USA kommer att driva på tillväxten ytterligare, inte bara i USA utan även i Europa. och våra egna investeringar i FOU samt forskningsbidrag ger oss stöd åt vidareutvecklingen av nästa generation av vårt implantatsystem e-OPRATM. Jag är övertygad om att vi är på god väg att bli en global ledare inom vårt område.

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-08 08:30 CET.

For mer information kontakta:

Rickard Brånemark, CEO. Phone: +46 708 461061, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Phone: +46 (0) 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRATM Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.