Alelion Energy Systems har genomfört en riktad nyemission om 8 miljoner SEK

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Alelion Energy Systems AB (“Alelion Energy Systems, ”Alelion” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Kursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under dagens handel. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 8 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av en svensk kvalificerad investerare.

Den Riktade Nyemissionen om 10 000 000 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen, med stöd av bemyndigandet omfattande 72 831 995 aktier från årsstämman den 27 april 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion, att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

 – Trenden inom elektrifiering accelererar. Som tidigare publicerat har bolaget beslutat att investera ca 20 Mkr i ett kompetenscentrum med syftet att utveckla nästa generations energilagringssystem, säger Åsa Nordström, VD för Alelion Energy Systems.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till utökning av utvecklingskapaciteten för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder innovativa och kostnadseffektiva lösningar inom energilagring.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 000 000 till 301 327 979 och aktiekapitalet med 200 000,00 SEK till 6 026 560,18 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut avseende nyemissionen.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-06 10:00 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: [email protected]

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: [email protected]

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: [email protected]

Direktlänk till pressmeddelande.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av tunga off highway-fordon och ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.  Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).

We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
[email protected]

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.