Copernicus visar hur sommarens skogsbränder runt norra halvklotet utvecklar sig

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Copernicus Atmosphere Monitoring Service följer upp skogsbränder på norra halvklotet i början av den arktiska skogsbrandsäsongen. I Spanien, Frankrike och Tyskland har det under försommaren förekommit en del bränder. Dessutom har det förekommit skogsbränder i Alaska och sydvästra USA. CAMS har övervakat skogsbränder i New Mexico som varit gång sedan mitten av april och som fortfarande brann i början av juni

Copernicus

Animation av daglig global brandaktivitet från 1 januari 2022 till 30 juni 2022. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) följer kontinuerligt den arktiska skogsbrandsäsongen på norra halvklotet, inklusive starten och utvecklingen av brandsäsonger i regioner av Sibirien och Nordamerika. CAMS, implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen, följer intensiteten och utsläppen från bränder över hela världen.

CopernicusCopernicus

GFASv1.2 daglig total brandstrålningseffekt mellan – 1-30 juni 2022 för Spanien (vänster) och junis totala beräknade koldioxidutsläpp (höger) för Spanien från 2003 till 2022. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

I Europa övervakade CAMS utvecklingen av stora skogsbränder nära Costa del Sol i södra Spanien, med start den 8 juni 2022. Då fick 2 000 personer evakueras från den närliggande staden Benahavis. GFAS-data för Andalusien visar extrema dagliga värden jämfört med 2003-2021 medelvärde. CAMS spårade också många andra bränder i hela Spanien, inklusive den höga brandaktivitet som observerades i provines Castilla y León med början i mitten av juni. Där bidrog ovanligt höga temperaturer och starka vindar till intensiteten av bränderna. Copernicus följer inte bara på intensiteten av bränderna, utan analyserar också de bredare effekterna av skogsbränder och rökutsläpp inklusive luftkvaliteten, vilket kan orsaka olika andningsproblem och andra skador på hälsan.

I sydvästra USA utvecklades stora skogsbränder där en anmärkningsvärd brand fortsatte i New Mexico från mitten av april till början av juni 2022. På senare tid observerade CAMS ett växande antal skogsbränder i Alaska under hela juni 2022.

CopernicusCopernicus

GFASv1.2 daglig total brandstrålningseffekt sedan 1 juni 2022 (vänster) och junis totala beräknade koldioxidutsläpp (höger) för Alaska. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Varje sommar studerar CAMS-forskarna särskilt bränderna på nordliga breddgrader och på de arktiska tundrorna. Under de första veckorna av juni utvecklades ett växande antal bränder, över genomsnittet 2003-2021, i Alaska, vilket ledde till rökmoln bredde ut sig över Beauforthavet mot Ishavet. Data om de arktiska bränderna har visat normala dagliga värden under juni, men CAMS följer noga när bränder har startat i Sacharepubliken och Chukotka i östra Sibirien under de senaste veckorna.

Copernicus

Daglig total brandstrålningseffekt från 1 april till 30 juni (vänster), med röda staplar som visar 2022 och grå staplar som visar medelvärdet för 2003-2021. Totala beräknade koldioxidutsläpp för samma period (höger) för Ural och Sibiriens federala distrikt. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

CAMS-data visar att för perioden mellan 1 april och 30 juni var de totala beräknade koldioxidutsläppen från vårens bränder (inklusive skogsbränder och öppen eld för jordbruk) för Ural och Sibiriens federala distrikt, trots en intensiv start på säsongen, nära tidigare års genomsnitt (2003-2020) för årstiden. Östra Sibirien upplever vanligtvis bränder på sommaren snarare än våren och visar för närvarande normala värden för säsongen.

Den arktiska brandsäsongen varar normalt maj – oktober med mest aktivitet mellan juli och augusti. CAMS-data avslöjade en ökning av brandaktiviteten mätt i observerad värmestrålning (FRP) i Arktis. CAMS brandövervakningsdata visar att de totala koldioxidutsläppen för denna region ligger på liknande värden som 2021 och de uppmätta åren före 2019, men med betydligt lägre värden än rekordåren 2020 och 2019.

Mark Parrington, seniorforskare och skogsbrandsexpert på CAMS, kommenterar: ”De senaste somrarna har vi observerat storskaliga och ihållande skogsbränder på norra halvklotet. Vi övervakar redan de bränder som utvecklats under våren och försommaren. Hittills har sommaren utvecklats normalt, andra än i New Mexico och Alaska. Även om brandaktiviteten på norra halvklotet varit ganska normal, vet vi att ökad brandfarlighet i vegetationen har ökat risken för stora skogsbränder. Men i vilken skala är svårt att förutsäga. Därför fortsätter CAMS att övervaka brandaktiviteten genom alla stadier, såväl i fråga om brandintensitet och uppståndna röken.”

CAMS övervakar globala bränder och uppskattar utsläppen de orsakar med sitt Global Fire Assimilation System (GFAS), med hjälp av satelliter och in-situ data. De beräknade utsläppen kombineras med väderprognossystemet ECMWF, som modellerar utvecklingen i fråga om utbredning och kemisk sammansättning och kan därmed förutsäga hur den globala luftkvaliteten kommer att påverkas upp till fem dagar i förväg.

En internationell studie, för att upptäcka förändringar i Europas skogsbränder, kopplade till klimatförändringar, har utarbetats av ett konsortium av europeiska och internationella forskningsinstitutioner som inkluderar University of Barcelona, ​​CREAF, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), European Centre for Medium – Range Weather Forecasts (ECMWF), Institutet för miljöforskning och hållbar utveckling vid National Observatory of Athens (Grekland), European Space Agency (ESRIN), University of Salento (Italien) och University of Patras (Grekland) . Ledande klimatologer, experter på skogsbrandrisk och skogsekologi deltar (Jofre Carnicer, Andrés Alegria, Christos Giannakopoulos, Francesca Di Giuseppe, Anna Karali, Nikos Koutsias, Piero Lionello, Mark Parrington och Claudia Vitolo). Denna studie observerar och upptäcker uppkomsten av icke-linjära och snabbt föränderliga förhållanden mellan väderförhållandena vid högre brandrisk i samband med klimatförändringar och effekterna av brand på samhällen.

Här finns mer information om årets brandsäsong: https://atmosphere.copernicus.eu/wildfire-activity-higher-latitudes-during-spring-and-early-summer/?PR

The CAMS Global Fire Monitoring Page finns här: https://atmosphere.copernicus.eu/fire-monitoring

Mer om brandövervakning i CAMS skogsbrands Q&A: https://atmosphere.copernicus.eu/qa-wildfires

Förfrågningar om satellitbilder, kontakta: [email protected]

För dagens satellitbilder från Copernicus registrera dig för nyhetsbrevet: https://www.copernicus.eu/en/media/image-day

Om ECMWF och Copernicus

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.