Allevi ingår samarbete med Qnister Whistle – en molntjänst för visselblåsning

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Allevi ingår idag ett samarbetsavtal med Qnister – ett mjukvarubolag som tillhandahåller digitala lösningar och konsultation inom juridik. Produkten Qnister Whistle hanterar visselblåsningsärenden och är en efterfrågad funktionalitet hos Allevi-kunderna.

    Vi har lyssnat på våra kunder som efterfrågat en tjänst för visselblåsning och vi har noggrant utvärderat marknaden för att nu hitta ett företag där vi tillsammans kan erbjuda en attraktiv och kvalitativ lösning, säger Erik Reuthammar, försäljningschef på Allevi.

Qnister är skapat av bolagsjurister med fokus på stöd i regelefterlevnad och är idag en av landets ledande aktörer inom visselblåsning. Bland dem som redan använder Qnister Whistle finns bland annat Unicef, KABE, XANO, AGES, Unionen A-kassa, Sveriges Radio, Stockholms Handelskammare och Onepartnergroup representerade.

     Vi möter många organisationer som först ser visselblåsningsfunktionen som ett måste på grund av det nya lagkravet. Vi på Qnister ser det som ett sätt att se till att organisation är frisk och hållbar, säger David Barmé, försäljningschef på Qnister.

Via Qnister Whistle får Allevi-kunden ett anonymiserat visselblåsarsystem som löser hanteringen av visselblåsarärenden. Tjänsten gör det enkelt att lämna en anonym rapport enligt gällande lagkrav. För mottagaren tillhandahåller Qnister Whistle en enkel administration där alla ärenden hanteras på samma ställe. Tjänsten uppfyller alla krav enligt visselblåsarlagen och GDPR.

     Genom vårt samarbete med Qnister får kunden en modern molntjänst byggd på gedigen juridisk kunskap. Grundare och ledning har dessutom lång erfarenhet av personlig assistans genom nära arbete med flera assistansbolag, vilket ger Qnister stor erfarenhet av branschen som många av våra kunder verkar inom. Det var särskilt viktigt för oss i valet av samarbetspartner, avslutar Erik Reuthammar.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en person, ofta anställd inom ett företag, organisation eller myndighet slår larm vid upptäckt av oegentligheter. Det kan handla om upptäckter om ekonomisk brottslighet, utnyttjande av ställning, korruption, miljöbrott eller liknande.

2019 antogs visselblåsardirektivet inom EU, som har till syfte att stärka kontrollen av att EU:s regler efterlevs och att en hög skyddsnivå finns för personer som rapporterar om överträdelser av dessa regler. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Lagen trädde i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

För mer information, vänligen kontakta

Louise Frei, Kommunikationschef Allevi AB, +46 70-329 48 00, [email protected]

Christian Ljunge, vd Allevi AB, +46 707 78 79 48, [email protected]

Allevi – Vi sätter omtanke i system

Allevi erbjuder marknadsledande webbtjänster inom personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ- samt familjeomsorg. Allevi har över 1000 kunder och kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå. Vårt framgångsrecept är djup branschkompetens och egen erfarenhet av att driva omsorg, vilket ger en förståelse för kundernas vardag. Tillsammans med våra kunder gör vi något viktigt, på riktigt. Vi ger tid till omsorgen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.