Analysguiden: Kraftigt ökad orderingång och högre ordervärden

| 2 september, 2021 | 0 kommentarer

Ett fortsatt positivt momentum kring den internationella expansionen har resulterat i ett starkt orderflöde under kvartalet. Analysguiden ser ett motiverat värde om 0,13–0,17 kronor per aktie.

Uppvisar tillväxt och kraftigt ökad orderingång
Flowscape rapporterar ett andra kvartal med en nettoomsättning på 8,3 miljoner kronor (7,7), motsvarande 8 procents tillväxt på årsbasis och 26 procents tillväxt sekventiellt från första kvartalet. Bolaget rapporterar ett EBITDA-resultat på 0,4 miljoner kronor (0,2) och ett resultat efter finansiella poster och avskrivningar på -5,6 miljoner kronor (-6,7), vilket inkluderar en Goodwillavskrivning på 3,0 miljoner kronor. Bolaget uppger i rapporten att kvartalet inneburit en kraftigt ökande orderingång, något som är synligt på de flertalet ordrar bolaget tillkännagivit. Det totala värdet på nya ordrar under andra kvartalet är 60 procent högre än de under första kvartalet. De återkommande månatliga intäkterna uppvisade en marginell ökning till 1,3 miljoner kronor under kvartalet, där tillfälligt pausade leveranser dämpar utfallet.

Pandemin medför nya arbetssätt
Återgången till det normala efter pandemin drar ut på tiden och många bolag har fortsatt sina kontor stängda och arbetar hemifrån. Detta syns inte minst på de återkommande intäkterna ovan. Trots de kortsiktiga utmaningar detta innebär för bolaget ser marknadsutsikterna på längre sikt starkare ut än någonsin. Allt fler studier och bolag vittnar om att hybridkontor, dvs. kontor där distans och kontorsarbete kombineras, är något som kommer fortsätta efter pandemin. Feedback från anställda på flertalet bolag visar att många vill fortsätta arbeta 2–3 dagar i veckan hemifrån, något som ställer nya krav på hur kontorsytor används. Denna utveckling är synlig både i Europa och Nordamerika, där exempel redan nu finns på större globala företag som drar ner på kontorsytan. Bolaget spår i rapporten en kraftigt växande marknad under kommande år, något som ser alltmer troligt ut givet utvecklingen senaste tiden.

Accelererande orderingång till höga värden
Det positiva momentum bolagets internationella expansion uppvisat har fortsatt in i det andra kvartalet. Bolaget har tillkännagivit hela 16 ordrar under kvartalet och perioden efter. Ordrarna kommer från ett stort antal olika länder samt större, globala företag. Dessa utgör en mix av nya ordrar samt uttökning av befintliga installationer, ett gott betyg för bolagets plattform och tjänster. Ett exempel på en prestigeorder är att bolaget valts som leverantör till en av topplagen i amerikanska basketligan NBA för att lösa parkeringsbokningen. Detta är ett exempel på ytterligar ett applikationsområde för bolagets teknologier. De tillkännagivna ordrarna har ett ordervärde första året på omrking 6 miljoner kronor med återkommande intäkter årligen på flera miljoner kronor. Det starka orderflödet är ett tydligt tecken på det att Flowscapes internationella expansion är i full fart.

Fortsatt starkt momentum
Andra kvartalet har fortsatt i samma tema för Flowscape och mycket verkar gå åt rätt håll. Det momentum som bolaget uppvisade under första kvartalet har fortsatt och det är tydligt att bolaget har en säljorganisation som framgångsrikt kan bearbeta en allt större framväxande marknad. Marknaden som helhet växer snabbt och att Flowscape redan nu har en väletablerad position på flera kontinenter bådar gott för framtiden. Riskfaktorer framöver ser vi främst i växande kostnadsmassa, utdragna pandemieffekter samt att konkurrenssituationen hårdnar allt mer vilket innebär utebliven tillväxt. Värt att poängtera är dock att bolaget har investerat kraftigt i sina produkter och tjänster och innehar redan idag en unik plats på marknaden, vilket skapar en konkurrenskraftighet. Vi väntar oss stabil tillväxt under helåret 2021. Vi beräknar fortsatt en nettoomsättning för helåret på omkring 36 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxttakt på 15 procent. Vi behåller estimaten i stort intakta efter andra kvartalet. Genom en DCF-värdering, med 14 procents diskonteringsränta, upprepar vi ett motiverat värde på 0,13–0,17 kronor på 12–18 månader sikt.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *