Apikal Fastighetspartner II AB (publ); Delårsrapport 2021-09-30

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Resultat och ställning, kvartal 3 2021

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 238 (224 tkr). Rörelseresultatet under perioden uppgår till 238 (224 tkr).

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 142 486 (172 433) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 165 361 (173 689) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 173 (1 084) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2021

Under kvartalet har inga nya lån lämnats utan det primära fokuset har legat på processer i anknytning till Nordic City Properties AB och Apex 2019.

Apikal har under kvartalet arbetat med två låntagare där Apikal lagt om lånen mot nya underliggande säkerheter. De nya lånen har under kvartalet kreditprövats och godkänts av styrelsen och vi är glada att fortsätta samarbetet med låntagarna.

Händelser efter kvartalets utgång

Lämnandet av två nya lån i Apex 2019 som behandlats och godkänts under kvartalet. 

Kommande rapportdatum

Helårsrapporten för 2021 publiceras den 17 februari 2022.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *