Kommuniké från extra bolagsstämma i Touchtech den 26:e november

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

På Touchtechs bolagsstämma i Göteborg den 26 november 2021 togs följande enhälliga beslut:

  • Stämman beslutade att styrelseordförande advokat Mikael Palm Andersson vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid stämman
  • Stämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission av högst 2 872 583 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 287 258,3 kronor. De nya aktierna tecknades av Brightfolk A/S, org.nr. 36963433.
  • Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra medarbetare av högst 225 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 22 500 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
  • Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter av högst 210 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 21 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
  • Besluten fattades enhälligt och stämman förklarades avslutad.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
[email protected]

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what’s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *