Connect with us

Marknadsnyheter

Aptahems delårsrapport 2022-07-01 till 2022-09-30

Published

on

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 707 (62) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -2 035 (-5 156) KSEK
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,04) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2022-09-30 till 19 167 (53 332) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2022-09-30 till 93,77% (94,86%)

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 512 (70) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -5 726 (-22 103) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,19) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Bolaget har i september skickat ansökningar till läkemedelsmyndigheten och den centrala etiska kommittén i Nederländerna om tillstånd att starta en klinisk fas 1-studie med sin läkemedelskandidat Apta-1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser

VD Mikael Lindstam kommenterar

Aptahems fokus har under det tredje kvartalet legat på att förbereda för start av den kliniska studien där vår läkemedelskandidat Apta-1 kommer att studeras avseende säkerhet och tolerabilitet i en så kallad First in Human (FiH) studie i friska frivilliga försökspersoner.

Målet är att utveckla Apta-1 till en behandling av akuta, livshotande sjukdomstillstånd där koagulation och inflammation samverkar, såsom i exempelvis sepsis. I dagsläget saknas en sådan behandling och det medicinska behovet är mycket stort då ungefär 50 miljoner människor årligen drabbas globalt varav cirka 11 miljoner dör.

Vi har uppnått många viktiga milstolpar längs vägen och vi fortsätter att leverera enligt våra mål. Den kliniska studien beräknas inledas i slutet på året, som vi tidigare har kommunicerat.

Den viktigaste milstolpen under perioden uppnåddes när vi skickade in ansökan om att få inleda vår fas 1-studie.

Öka medvetenheten om sepsis

September har utsetts till Sepsis Awareness Month, och den 13 september till World Sepsis Day. I år har Aptahem spridit information om sepsis och tipsat om föreläsningar och aktiviteter som organiserades av Global Sepsis Alliance, en oberoende organisation utan vinstsyfte som verkar globalt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om sepsis. Föreläsningar och informationsmaterial finns tillgängliga på deras hemsida: https://www.global-sepsis-alliance.org/.

Ansökan om att starta klinisk fas 1-studie

I september skickade vi in ansökan till myndigheterna i Nederländerna om att få starta den kliniska fas 1-studien. Vi ser fram emot att få besked så snart den nederländska läkemedelsmyndigheten samt den centrala etiska kommittén i landet har behandlat ansökan. När vi erhållit godkännande från båda parter kan vår samarbetspartner the Centre for Human Drug Research (CHDR) förbereda för att rekrytera friska frivilliga försökspersoner till studien. De personer som anmäler sig till att delta i studien kommer att intervjuas och undersökas för att se vem som uppfyller kriterierna för att inkluderas i studien. Studien planeras att starta enligt vår uppsatta tidplan.

Innan studien kan starta (under rekryteringen av friska frivilliga) kommer vi även att utföra en så kallad Site Initiation Visit, alltså att besöka kliniken på CHDR där studien ska genomföras för att säkerställa att alla förberedelser utförts korrekt och att allt finns på plats inför studiestart.

Positivt svar från rådgivande möte med den tyska läkemedelsmyndigheten

Aptahems team har också haft ett rådgivande möte med den tyska läkemedelsmyndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) för att diskutera och få svar på de krav som ställs på Apta-1 inför de kliniska studierna. BfArM har världsledande experter inom området oligonukleotider som är den typ av kemisk substans som Apta-1 tillhör. De är även erkända som en tongivande myndighet i Europa med lång och gedigen erfarenhet och kompetens.

Myndighetens skriftliga svar som bekräftade att Apta-1 uppfyller de krav som ställs för vårt kliniska utvecklingsprogram var därför viktigt för oss och underlättar våra framtida kontakter med andra läkemedelsmyndigheter.

Avslutande ord

Parallellt med alla förberedelser inför start av den kliniska fas 1-studien arbetar vi vidare med våra akademiska samarbetspartners och deltar på olika möten och event för att träffa potentiella licens- och samarbetspartners. I slutet på oktober deltog vi på BIO Europe, vilket är den största partnering-konferensen för vår bransch i Europa. Det var givande möten med potentiella partners men vi fick även bra nulägesinformation från paneldiskussioner som körs parallellt under partneringeventet. Det kändes bra att vara tillbaka på ett fysiskt BIO Europe-event efter alla digitala möten under de senaste åren. Vi träffade flera bolag som vi har haft diskussioner med tidigare, och vi passade även på att knyta lite nya kontakter. Intresset för Aptahem som bolag och Apta-1 som en potentiell framtida behandling för sepsis och livshotande inflammatoriska sjukdomar är fortsatt stort och vi lämnade mötet med positiva och givande diskussioner i bagaget, som vi kommer att utveckla vidare.

Som alltid tackar vi våra trogna aktieägare som stöttar oss. Vi ser fram emot ert fortsatta förtroende för att möta det stora medicinska behovet av en potentiell helhetslösning för alla de miljoner patienter världen över som årligen drabbas av sepsis och sepsis-liknande tillstånd. Med alla de resultat vi hittills har för vår läkemedelskandidat Apta-1 är vi fortsatt övertygade om att vi genom vår unika, multiverksamma kandidat har möjlighet att uppnå det ingen hittills lyckats med – att reducera dödligheten och motverka de effekter som kan ge bestående men från sådana tillstånd.

Som vanligt bjuder jag in er till att följa oss på sociala medier, nyhetsrapporteringar, presentationer, hemsida och flertalet andra kommunikationskanaler. Nu ser vi fram emot att starta fas 1-studien och bli ett läkemedelsbolag i klinisk fas.

Kommande finansiella rapporter

2023-02-15       Bokslutskommuniké 2022

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 8 november 2022

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
[email protected]

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

”Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad.”

Published

on

By

Företag och organisationer står inför en osäkerhet kring var inflationen kommer att stanna och hur konjunkturen kommer att se ut de närmaste åren. En påtvingad och frivillig digitalisering blir en direkt konsekvens av omvärldsläget och hushållen kommer att konsumera mindre.
– Alla förbereder sig för avmattad efterfrågan, säger Hans Werner. I avsnitt #6 av Affärsarkitektens dilemma gästar Hans Werner, iCores Vlogg.  

Hans Werner, VD Radar.

En organisations analytiska förmåga, att använda data för att fatta klokare beslut än konkurrenterna, och samtidigt se till att kunderna fattar de beslut man önskar, kommer att vara en avgörande faktor för att lyckas framöver.

– Den viktigaste komponenten för att kunna genomföra förändring, IT och teknik, är det som en ledningsgrupp har lägst kompetens kring, vilket är extremt utmanande, säger Hans Werner.

Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad, menar han. Andra bolag som jagas är de som står i begrepp på att satsa på digitalisering och automatisering medan förlorarna är de som tittar enbart på kostnader och inte gör någonting mer än att skära med osthyveln.

– Dessa kommer att gå svagast ur den här cykeln när vi kommer ur den 2024.

Från datadriven verksamhet till IT

Med en lång bakgrund från SAAB och några år på säkerhetsbolag insåg Hans Werner att det fanns många saker att jobba med i IT-branschen. Kunskapen tog han med sig och började etablera en mer datadriven och faktabaserad rådgivningsverksamhet. Det blev grunden till Radar.

– Jag ser på data på ett sätt och mönster på ett annat. Jag ser avsaknad av data som lika viktigt som tillgång till data. Avsaknad av mönster där man förväntat sig mönster är också viktigt, säger Hans Werner.

Men att bara jaga data kan också innebära att man jagar fel ibland.

– Vet man vad man ska använda datan till, eller vilka problem som ska lösas, och vilken data som kan lösa dessa problem blir livet enklare, säger Hans Werner.

Affärsarkitektens dilemma, avsnitt #5.  Lyssna här:    

Läs mer om Affärsarkitektens dilemma och lyssna på alla avsnitten här  

Andra avsnitt från Affärsarkitektens dilemma:    

#1 – Magnus Henrichson, ”Att hålla på med ett affärssystemsprojekt är lite som att vara sjuk”  
Infrastruktur, säkerhet och drift är fortfarande grunden. Men CIO måste även vara med i beslutsfattande forum, t ex ledningsgruppen, och ha en övergripande koll på verksamheten.  

# 2 – Magnus Sigurd, Jula Holding, ”Hur ska man få IT att räcka till?  
Hur ska IT räcka till när deras kunskaper och tjänster efterfrågas på alla nivåer och i alla hörn av bolagen?  

# 3 – Jerker Lindsten från Vinngroup, ”Sluta delegera bort de viktigaste frågorna!”
Viktiga attitydförändringar på ledningsnivå krävs för ny svensk topplacering inom IT 

#4 – Niloo Lopez, vd Smarketing, ”Sälj och marknad måste jobba bättre tilllsammans!”
Många som jobbar inom sälj för B2B vittnar om hur kalla samtal blivit kallare. Att få till ett kundmöte är svårare än någonsin.

#5 – Mikael Runhem, grundare Episerver, ”Episerver gjorde att vilket företag som helst kunde ha en hemsida”
2010 blev Mikael Runhem utsedd till årets IT-entreprenör och i detta avsnitt blickar han tillbaka på sin entreprenörsresa men lyfter även utmaningar för ingenjörer idag.

Syftet med Affärsarkitektens dilemma är att prata integration, digitalisering och affärsutveckling med nyckelpersoner på svenska företag. Marknaden förändras i raketfart, och hur människor känner inför förändring är avgörande för företagets framgång. Hur skapar man utrymme för nytänkande i en trögrörlig organisation? Hur får man med alla medarbetare på digitaliseringståget? Hur ska verksamheten gå i takt med IT? Affärsarkitektens dilemma görs av iCore Solutions.    

Vill du veta mer – kontakta:    
Thomas Madsen, Chief Marketing Officer, iCore Solutions, +46 709 17 98 04 12, [email protected]    

iCore Solutions offers software integration solutions for collecting, structuring and analyzing data to companies of all sizes and in more than 30 countries. Based in Sweden and with 50 employees, iCore Solutions was founded in 2000 and has offices in Stockholm, Göteborg (HQ) and London. www.icoresolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortnox utser Charlotta Lundberg till ny chef för Affärsområdet Byrån

Published

on

By

Fortnox AB meddelar idag att Charlotta Lundberg har utsetts till ny chef för Affärsområdet Byrån, vilket även innefattar en plats i Fortnox koncernledning. Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB.  Charlotta kommer att börja på Fortnox den 6 mars. See English version below. 

”Charlottas ledaregenskaper, personlighet och kundfokus är något som kommer att passa Byrån och Fortnox framöver,” säger Tommy Eklund, Fortnox vd.

Camilla Skoog, som varit chef för affärsområdet sedan 2020, kommer att lämna Fortnox för nya utmaningar.

”Camilla har varit en viktig person för Fortnox under lång tid,” säger Tommy Eklund.  ”Sedan 2020 har hon lett affärsområdet på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill tacka Camilla för hennes fina insatser och engagemang under dessa år och önskar henne lycka till.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-03 kl. 09:30.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tommy Eklund, vd och koncernchef 

Tel: + 46 (0) 72-369 73 50 

[email protected]  

Fortnox appoints Charlotta Lundberg as new head of Business Area Byrån

Fortnox AB today announces that Charlotta Lundberg has been appointed Business Area Manager of Byrån, which also includes a seat in group management. Charlotta has many years of experience from leading managerial positions, including in EF Education. Previous positions also include being a member of the Swedish management group of Hi3G Access AB. Charlotta will take up her position at Fortnox on March 6th.

“Charlotta’s leadership, personality and customer focus are qualities that are a very good fit to Byrån and Fortnox going forward,” says Tommy Eklund, CEO of Fortnox. 

Camilla Skoog, who has been head of the Business Area since 2020, will leave Fortnox for new opportunities.       

”Camilla has been an important person for Fortnox for a long time,” says Tommy Eklund. “She has led Business Area Byrån since 2020 in a very good way. I would like to thank Camilla for her contribution and commitment over the years and wish her the best of luck.”

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person below, on February 3, 2023 at 09:30 a.m. CET.

For further information please contact: 

Tommy Eklund, President and CEO 

Telephone: +46 (0) 72-369 73 50 

[email protected] 

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

Published

on

By

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används. För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

”Även om Flowscape har kunder i sjukvårdssektorn i andra länder, så är detta vår första sjukhuskund i USA. Sjukvårdssektorn i USA har uppskattningsvis mer än 20 miljoner anställda så det finns stora möjligheter för oss. Den här kunden skall initialt främst analysera nyttjandet av sina kontorslokaler, men vi ser även potential att de utökar lösningen till andra delar av verksamheten. Förhoppningen är även att de implementera Flowscapes hela lösning för hybridarbete, med platsbokning, Flowplanner och rumsbokning. Kunden valde Flowscape eftersom de tyckte att vi har marknadens starkaste kontorsanalyslösningen med det bredaste utbudet av sensorer och en lättanvänd och flexibel analysportal men även att vi har en världsledande lösning för hybridarbete.” säger Magnus Arildsson, VD för Flowscape USA.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden kommer använda 300 sensorer för analys av nyttjandet av arbetsplatser i ett av deras kontor i Kalifornien. Efter några månaders mätning flyttas sensorerna till ett annat kontor för att kunna analysera kontorsnyttjandet även där. Kunden har ca 11,000 anställda och lösningen i denna order omfattar sensorer under arbetsplatser och analysportal med grafer för hur ytorna används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: [email protected]

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: [email protected]

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.