AQ Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2021

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Andra kvartalet, april-juni 2021 i sammandrag

 • Stark efterfrågan och högt kapacitetsutnyttjande i kombination med fortsatt kostnadskontroll
 • Nettoomsättningen ökade med 21,9% till 1 361 MSEK (1 116)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 46,0% till 118 MSEK (81)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 45,9% till 114 MSEK (78)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 8,4% (7,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 32,0% till 84 MSEK (166)
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade med 37,4% uppgick till 5,22 SEK (3,80)

Sex månader, januari-juni 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5% till 2 668 MSEK (2 458)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 33,8% till 239 MSEK (179)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 45,4% till 240 MSEK (165)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 9,0% (6,7)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med 20,5% till 244 MSEK (307)
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade med 40,5% till 11,11 SEK (7,91)
 • Soliditeten uppgick till 57% (56)

 

VD har ordet

Full fart framåt. Det är högtryck på samtliga marknader och i våra fabriker. Det är en kamp varje dag för att få tag på komponenter, att hitta nya medarbetare, maskiner och produktionsytor. Nu har vi möjligheten att visa våra kunder att vi är annorlunda. Vi fokuserar vår energi på att agera snabbt och utan byråkrati för att göra våra krävande kunder nöjda trots svåra förhållanden. Jag är otroligt stolt över alla våra medarbetare som sliter varje dag med att göra det lilla extra för att göra våra kunders vardag bättre.

Kvartalet
Ett utmanande kvartal på många sätt. Våra fabriker går på högvarv. Nettoomsättningen är på en hög nivå som dock skulle kunnat vara högre om vi inte begränsats av tillgången på material och komponenter. Vi har en hög organisk tillväxt i kvartalet på 26,7% på grund av jämförelse med den lägre försäljningen under pandemin 2020. Vi fortsätter nu med stora insatser för att öka vår organiska tillväxt. Fokus ligger fortsatt på att hjälpa våra kunder med att lösa deras utmaningar med att kunna leverera till sina kunder. Allt som allt ger detta ett stabilt resultat i perioden där EBT-marginalen är 8,4%. 

Under kvartalet har många av våra enheter haft störningar vad gäller ingående material. Vissa av våra enheter påverkar därför våra kunder negativt och vår leveranssäkerhet är i kvartalet 93% jämfört med målet på 98%. Vi för dock en tät dialog med kunderna och min uppfattning är att de i de flesta fall visar stor förståelse för omvärldsläget och är tacksamma för de insatser vi gör för att leverera så mycket som möjligt. Priserna på råmaterial såsom koppar och stål har fortsatt att stiga kraftigt i kvartalet. Vi har under kvartalet arbetat hårt med att få kompensation för detta från våra kunder. Vårt arbete med att förbättra vår kablage-enhet i  Mexiko fortgår. Vi har under kvartalet förstärkt ledningen för att på så sätt vända utvecklingen där.

Kunder
Det är en unik situation på marknaden just nu där kunderna vill köpa allt vi kan producera och mer därtill samtidigt som vi har stora utmaningar med att få fram insatsvaror och komponenter.

Investeringar i förnyelsebar energi fortsätter öka. Vi levererar induktiva komponenter, plåtdetaljer och elskåp till kunder som verkar inom vind och solkraft. Förnyelsebar energi driver även behovet av energilagring. Här jobbar vi med nya lösningar åt flera kunder.

AQ är ledande inom utveckling och produktion av transformatorer och induktorer inom elektromobilitet till tåg och tunga fordon. Förvärvet av Schaffner’s Power Magnetics division stärker vår position inom detta område ytterligare samtidigt som vi får fler kunder i Tyskland och USA. Vi kan filterteknik, elektrifiering och automation samtidigt som vi är leverantör av kablage, plåt och induktiva komponenter till kommersiella fordon. Vi deltar i ett tjugotal olika utvecklingsprojekt för eldrivna fordon.

De enda av våra kundsegment som ännu inte återhämtat sig efter pandemin är tåg, bussar och fartyg.

Förvärv
Vårt M&A team arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella förvärv som passar in i AQ. Under början av kvartal två kom vi överens med Schaffner Group om övertagande av deras Power Magnetics Division. De förvärvade enheterna kompletterar AQ’s affärsområde induktiva komponenter på ett mycket bra sätt, både vad gäller teknologi och geografisk täckning. Vi får i och med detta en tekniskt stark försäljningsorganisation i Tyskland och USA, samt fina tillverkningsenheter i Ungern, Kina och USA. Vi tror att detta förvärv kommer att bidra till AQ:s långsiktiga ambition att vara en global ledare inom konstruktion och produktion av induktiva komponenter inom våra nischer såsom spårbundna fordon och elektrifiering. Förvärvet bidrar med ca 8% tillväxt av vår nettoomsättning på årsbasis. Övertagandet skedde enligt plan den 1 juli i år. 

Covid-19
Pandemin har haft liten påverkan på AQ i kvartalet. Men efterfrågan på produkter till tåg, bussar och fartyg har ännu inte återhämtat sig. Vi fortsätter med de åtgärder som vi infört och är beredda att göra detta under en längre tid. Alla våra produktionsenheter är igång och vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att minimera effekterna av pandemin.

Miljö och arbetsmiljö
AQ har ledningssystem för miljö på alla våra operativa tillverkningsenheter.  I dessa finns konkreta mål, mätetal och aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan.  Ett krav är att det ska finnas lokala mål för att minska CO2 utsläpp på varje enhet. Vi försöker även att uppmuntra våra kunder att handla lokalt från våra fabriker på respektive geografisk marknad för att minska långa transporter. Våra enheter i Kina levererar exempelvis till våra kunders fabriker i Kina, våra enheter i Indien levererar merparten av sina leveranser till våra kunders indiska fabriker och så vidare.   

Kassaflöde och balansräkning
Vår balansräkning är urstark. Det är hållbart. Även efter förvärvet av Schaffner’s Power Magnetics division har vi en låg skuldsättning. Våra kassaflöden påverkas av tillväxt och lageruppbyggnad under kvartalet. Vår starka balansräkning gör att vi kan fokusera på våra kunder och fortsätta att investera och växa tillsammans med dem. Vi har även under kvartalet refinansierat våra banklån till bättre villkor. Det gör att vi har handlingsfrihet att agera när vårt M&A-team hittar attraktiva förvärvsmöjligheter.  

Medarbetare och kärnvärden
Det som gör att AQ lyckas är att vi har fantastiska medarbetare som arbetar i enlighet med våra kärnvärden. Vi är enkla människor som gillar att få saker gjorda. Ibland får vi kritik från kapitalmarknaden att vi är dåliga på att marknadsföra oss. Vi tycker att våra resultat borde tala för sig själva. Vår ambition är att vi skall fortsätta att växa vår omsättning och vårt resultat.

Helt enkelt: Vi ska fortsätta växa, tjäna pengar och ha kul.

 

James Ahrgren

VD och Koncernchef

 

_________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom James Ahrgrens försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *