Årsstämma 2022 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Årsstämman 2022 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2022, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 11 mars 2022. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: [email protected] eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Box 165, 234 23 LOMMA.

Vid årsstämman den 11 maj 2021 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2021.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2021. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Eva Gottfridsson Nilsson, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB;
  • Lennart Holm, utsedd av Nerthus Investment Ltd;
  • Tomas Klevbo, utsedd av Veronica Wallman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: [email protected], eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234 23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 11 mars 2022.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, Styrelseordförande, +46-706 32 29 23, [email protected]

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på [email protected] samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *