Connect with us

Marknadsnyheter

Audientes lanserar en crowdfundingkampanj för att säkerställa en snabbare marknadsintroduktion av sin nya produkt Companion i USA och Europa

Published

on

Audientes A/S meddelar idag att företaget lanserar en crowdfundingkampanj för sin nya produkt Companion by Audientes, för att säkerställa en snabbare marknadsintroduktion och varumärkeskännedom i USA och Europa. Lanseringen sker på den ledande plattformen Kickstarter, som en föregångare till Companions kommande utrullning i USA och Europa, via e-handel och butikskanaler.

Audientes har idag startat en crowdfundingkampanj för Companion by Audientes på den amerikanska plattformen Kickstarter. Kampanjen syftar till att skapa medvetenhet och få igång marknadsföringen av produkten i nya geografiska områden, för att därmed påskynda Companions marknadsinträde, till en början i de viktigaste regionerna USA och Europa, genom att direkt knyta an med kampanjens finansiärer och produktens slutanvändare.

Unik möjlighet att samla finansiärer till Companion

”Det här är ett mycket spännande projekt för Audientes. Ekosystemet för crowdfunding på Kickstarter ger oss en unik möjlighet att samla finansiärer till Companion och lära oss mer om marknaden för produkten. Då kampanjen kommer pågå i både USA och Europa kommer den även att kunna ge oss en unik inblick i var intresset för Companion är störst, vilket hjälper oss att styra våra framtida marknadsaktiviteter”, säger Steen Thygesen, vd för Audientes A/S.

Kickstarter-kampanjen inleds idag och kommer att pågå i ungefär en månad på Kickstarter följt av en kortare period på den andra ledande amerikanska crowdfunding-plattformen Indiegogo.

Global Kickstarter-kampanj

Potentiella finansiärer och andra intresserade från Europa, USA och omvärlden når kampanjsajten på Kickstarter här.

Finansiärer kan välja mellan olika förmåner (så kallade ”perks”), till exempel en eller flera Companion-produkter med en rabatt på upp till 50 % av det förväntade detaljhandelspriset för Companion. När kampanjen avslutas och efter en viss utvecklingstid kommer Audientes att skicka produkterna till den adress som valts. Försändelser kan göras till de flesta länder i världen med hjälp av internationella leveranstjänster.

Denna information till investerare kommer inte att ändra den finansiella prognosen för intäkter och EBITDA-resultat för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Steen Thygesen, vd Audientes A/S Telefon: +45 53 17 26 10 E-post: [email protected]

Om Audientes A/S

Audientes A/S är ett danskt teknikföretag som specialiserar sig på smarta, självpassande och prisvärda hörapparater. Audientes unika hörsellösning, Ven™ by Audientes, finns att köpa på den indiska marknaden, online samt i butiker, och kommer att introduceras på den amerikanska OTC-marknaden såväl som på andra marknader under de kommande åren. Audientes nya produkt Companion by Audientes är en avancerad hearable som kommer att lanseras i USA och Europa med full kommersiell tillgänglighet i början av 2023. Audientes uppdrag är att hjälpa de cirka 500 miljoner människor världen över som lider av en funktionshindrande hörselnedsättning och som antingen inte har råd att köpa en av de dyra hörapparater som finns på marknaden, eller som i dagsläget inte har tillgång till en lösning på sin hörselnedsättning. 

Audientes är noterat på Spotlight Danmark (AUDNTS) och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, med ett dotterbolag i Hyderabad, Indien.

Ytterligare information finns på företagets webbplats: https://audientes.com.

Om Kickstarter

Kickstarter grundades 2009, har sitt säte i New York och är en global crowdfunding-plattform med målet att förverkliga kreativa projekt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.