Baseload Capital Sweden AB (publ) rapporterar idag resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2021

| 27 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

  • Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.
  • I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet fortfarande kan slutföras före årets slut.
  • I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att utveckla tillsammans.
  • I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.
  • På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
[email protected]

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energi oberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *