Beslut vid extra bolagsstämma i Cint Group AB (publ)

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Vid extra bolagsstämman i Cint Group AB (publ) (”Bolaget”) den 17 december 2021 beslöts bl.a. att relaterat till förvärvet av Lucid Holdings LLC, godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier mot kontant betalning, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en nyemission av aktier mot betalning genom kvittning samt att inrätta ett teckningsoptionsprogram och ett aktieoptionsprogram.

Riktad nyemission av aktier mot kontant betalning

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av 26 385 683 aktier den 27 oktober 2021, under förutsättning att samtliga villkor enligt fusionsavtalet för genomförandet av förvärvet av Lucid Holdings LLC (”Lucid”) uppfylls. Teckningskursen för de nya aktierna uppgick till 111,50 SEK per aktie och fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av upp till 36 292 902 aktier mot betalning genom kvittning av fordran som uppkommit enligt fusionsavtalet vid förvärv av Lucid, under förutsättning att samtliga villkor enligt fusionsavtalet för genomförandet av förvärvet av Lucid uppfylls. Sammanlagt ska 475 799 950 USD betalas för aktierna.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anta ett teckningsoptionsprogram och att emittera upp till 4 259 532 teckningsoptioner av serie 2022/2024 till deltagarna i programmet, under förutsättning att förvärvet av Lucid slutförs. Rätt att delta i programmet ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen.

Aktieoptionsprogram

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anta ett aktieoptionsprogram och emittera och överlåta upp till 4 259 532 teckningsoptioner av serie 2022/2025, under förutsättning att förvärvet av Lucid slutförs. Rätt att delta i programmet ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen.

* * *

I syfte att motverka spridningen av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Linzenbold, Head of IR
Tel: +46 708 252 630
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.