Block_006

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Bästa aktieägare och andra intressenter, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

I detta ‘’Block_’’ vill vi lyfta fram vårt förvärv av StoneBeach AB men kommer även ge en övergripande uppdatering om koncernen i sin helhet.

StoneBeach är ett informationssäkerhetsföretag med lång erfarenhet inom ‘’Enterprise content management’’. StoneBeach har strategiskt viktiga kunder för JS Security inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach förväntas under helåret 2021 omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.

Vi har ända sedan vi började titta på StoneBeach, sett tydliga synergier mellan bolagen, både inom försäljning samt teknologi-applicering. StoneBeach har lång och dokumenterad erfarenhet inom informationssäkerhet, vilket ju är JS Securitys största prioritet. Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt.

StoneBeach har idag kundavtal med stora aktörer inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. I och med dessa avtal, är målsättningen att JS Security ska kunna integrera ‘’security-as-a-service’’ som underliggande teknik bakom de system som dessa aktörer använder. 

Därtill är Stonebeach ett kassaflödespositivt bolag, vilket kommer att bidra positivt till den ekonomiska ställningen för hela koncernen. 

Vidare har Stonebeach under många år arbetat med försäljning och implementation av IT-säkerhetssystem hos stora företag samt myndigheter. Dessa erfarenheter kommer att komplettera JS Security väl när nya kunder skall bearbetas. Stonebeach har under många år byggt upp en förståelse för hur försäljningsprocesserna mot stora bolag och offentlig sektor ser ut. Stonebeach kommer även komplettera koncernen med resurser att nyttja i den fortsatta produktutvecklingen.

Vi vill även framhålla att vi nu har lanserat vår första version av Node Explorer, vilket är det verktyg som man kan använda sig av för att överblicka vårt nätverket av noder.

Länk till Node Explorer: https://explore.jssecurity.tech/

Vi arbetar intensivt med att koppla upp noder till nätverket och kommer snart att meddela tidpunkten för lanseringen av Node Provider. Dessförinnan kan den som vill testa vår innovativa lösning, bli en del av nätverket samt dra nytta av de fördelar som följer med att vara en Node Provider. Registrering sker via följande länk: https://early.jssecurity.tech. Vi kommer kontakta dig när ‘’early-access’’ öppnas upp.

Nästa block, ‘’Block_007″ kommer att publiceras den 20 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
[email protected]

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.