Connect with us

Marknadsnyheter

Bluestep-rapporten 2021 visar: Unga förstagångsköpare: Krav på fast anställning lika stort hinder som höga priser

Published

on

Bland förstagångsköpare under 30 upplever 95 procent någon form av hinder för att ta sig in på bostadsmarknaden. Av dessa säger drygt varannan att krav på fast anställning hindrar dem från att kunna köpa en bostad. Det är nästan lika många som hindras av höga priser och fler än de som upplever höga kontantinsatser som ett hinder. Det visar en ny rapport från Bluestep Bank.

Unga vuxna mellan 18 och 29 år utgör en majoritet av de som aldrig har ägt en bostad. Av dessa säger drygt varannan att det är de höga bostadspriserna som hindrar dem från att köpa en bostad. Nästan lika många, 51 procent, uppger att de har svårt att få ett bolån på grund av att de saknar en fast anställning.

– Det är helt oacceptabelt att individer nekas bolån bara för att de har valt en annan väg in på arbetsmarknaden än genom en tillsvidareanställning. Särskilt när vi lever i en tid då allt fler vill starta eget eller börja jobba under friare arbetsformer. På Bluestep har vi förståelse för att alla människor har gjort olika val och har olika förutsättningar. Därför stirrar vi oss inte blinda på anställningsformen. I stället tittar vi på personens samlade återbetalningsförmåga. Det borde också vara normen i vår bransch, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Få kan tänka sig ta hjälp av familjen

Bluestep-rapporten 2021 har även tagit reda på vad svenskarna är villiga att göra för att kunna köpa en bostad. Det visar sig att en tredjedel kan tänka sig sänka sin levnadsstandard för att kunna spara mer. Däremot verkar det vara tabubelagt att ta hjälp av familjen för att skaffa en bostad. Hela 53 procent av svenskarna kan nämligen inte tänka sig att flytta hem igen för att spara pengar och för 42 procent är det uteslutet att låna pengar av familjen. Det är endast 14 procent som uppger det som ett alternativ.

– Att be sin familj om ekonomisk hjälp får inte vara det enda sättet för en ung vuxen att kunna köpa sin första bostad. Vi vill att fler ska ges möjlighet att äga sin bostad och då behöver långivare vara flexibla så att inte unga per automatik exkluderas. Tyvärr blir det alltför ofta konsekvensen i dag, avslutar Sarmad Jawady.

Detta hindrar flest förstagångsköpare under 30 år från att köpa en egen bostad 2021:

 • Höga bostadspriser                       54 procent
 • Krav på fast anställning                  51 procent
 • Högt krav på kontantinsats             41 procent

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: [email protected]

Louise Lundberg, PR-konsult, Agency

Tel: + 46 709 15 25 97

E-post: [email protected]

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

Bilaga

Äger du din bostad i dag eller har du tidigare ägt en bostad?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja 76 % 47 % 80 % 86 % 91 %
Nej, jag har aldrig ägt en bostad 24 % 53 % 20 % 13 % 9 %
Vet ej 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

 

(Följdfråga till Nej-sägarna) Om du skulle köpa en bostad i dag, finns det något som skulle hindra dig rent ekonomiskt?

Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, priserna är för höga 57 % 54 % 63 % 60 % 43 %
Ja, kontantinsatsen är för hög 37 % 41 % 41 % 17 % 26 %
Ja, jag saknar fast anställning så jag har svårt att få bolån 36 % 51 % 23 % 16 % 20 %
Ja, amorteringskravet gör att kostnaden blir för hög 12 % 10 % 22 % 2 % 3 %
Ja, annat 6 % 6 % 2 % 2 % 21 %
Nej, inget skulle hindra mig 12 % 5 % 16 % 29 % 15 %
Vet ej 1 % 0 % 2 % 2 % 8 %

 

Vad hade du kunnat tänka dig göra för att kunna köpa en egen bostad?

Total
Sänka min levnadsstandard för att kunna spara mer pengar 31 %
Byta ort helt och hållet 23 %
Bo längre bort från den ort där jag jobbar eller studerar 21 %
Låna pengar av min familj eller släkt 14 %
Börja studera igen för att få ett jobb som medför högre lön 3 %
Flytta hem igen för att kunna spara mer pengar 3 %
Annat 15 %
Vet ej 26 %

 

Vad hade du inte kunnat tänka dig göra för att kunna köpa en egen bostad?

Total
Flytta hem igen för att kunna spara mer pengar 53 %
Låna pengar av min familj eller släkt 42 %
Börja studera igen för att få ett jobb som medför högre lön 39 %
Byta ort helt och hållet 33 %
Bo längre bort från den ort där jag jobbar eller studerar 30 %
Sänka min levnadsstandard för att kunna spara mer pengar 20 %
Annat 5 %
Vet ej 11 %
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alteco Medical AB (publ) – Styrelsemedlem avgår

Published

on

By

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB har i dag mottagit styrelsemedlem Hanna Sjöströms meddelande att av personliga skäl avgå från sitt styrelseuppdrag i Alteco Medical med omedelbar verkan.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

Vi har satt stort värde på Hannas insatser i Alteco Medicals styrelse och önskar henne all lycka i framtiden”, säger ordförande Anders Althin.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:16 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årets patientriksdag större än någonsin tidigare

Published

on

By

Den sjunde december slås dörrarna äntligen upp till Kulturhuset i Stockholm för patientriksdagen 2022. För fjärde året i rad samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Årets patientriksdag handlar om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Andreas Norlén, Jakob Forssmed och Lena Hallengren medverkar bland flera som talare.

Att din vårdgivare har tillgång till data om din hälsa spelar stor roll för att du som patient ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men i Sverige får patienter ofta agera budbärare mellan olika vårdgivare.

–  Vi förutsätter ofta att sjukvården har tillgång till mer information om oss än vad de har. Det är orimligt att förvänta sig att någon med lång sjukdomshistorik ska hålla koll på sina egna journaler, men så är det idag, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Frågan kring hantering av primär och sekundär hälsodata är högaktuell. Därför samlas nu patienter för att utbyta kunskap och tankar om en av vår tids stora vårdfrågor. Och för att tillsammans lyfta och lägga fram förslag till politiker med målet att du som patient inte ska behöva förmedla din hälsodata mellan olika vårdgivare.

Patientriksdagen invigs av riksdagens talman Andreas Norlén, och på talarlistan står även socialminister Jakob Forssmed och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av ett så betydelsefullt arbete. Att Sveriges främsta politiker och experter medverkar är ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något riktigt bra. Dessutom deltar patientföreträdare från många olika patientorganisationer och nätverk. Patientriksdagen har nu etablerat sig som ett samlande forum där patientens röst verkligen kommer fram, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro.

Fler än 150 personer kommer att vara på plats i Kulturhuset och nästan lika många deltar digitalt. Förutom ordförandena för de patientorganisationer som ingår i patientriksdagens rådsgrupp återfinns bland talarna:

 • Andreas Norlén, riksdagens talman (digitalt)
 • Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
 • Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
 • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd Region Uppsala 
 • Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
 • Magnus Isacson, ordförande i SFAM

Patientriksdagen anordnas av Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och Allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta Diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Presskontakt:
Roshan Tofighi, Patient Engagement Head Sweden, Novartis 
Telefonnummer: 0708 694 752

Continue Reading

Marknadsnyheter

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2022

Published

on

By

Zinzinos totala intäkter ökade med 13 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i november 2022 ökade med 13 % och uppgick till 159,6 (140,8) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 5 % och uppgick till 5,8 (5,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 13 % till 165,4 (146,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2022 ökade med 7 % till 1312,6 (1222,4) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-nov 21-nov Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 27,9 32,0 -13% 292,0 332,5 -12%
Centraleuropa 38,1 24,9 53% 262,4 205,5 28%
Östeuropa 46,1 41,3 12% 314,3 303,6 4%
Syd- & Västeuropa 19,4 15,5 25% 149,6 129,9 15%
Baltikum 11,0 10,3 7% 70,5 68,5 3%
Nordamerika 7,8 4,7 66% 71,4 45,2 58%
Asien-Stillahavsregionen 7,8 11,5 -32% 71,6 79,6 -10%
Afrika 1,5 0,6 150% 8,8 0,6 1367%
Zinzino 159,6 140,8 13% 1 240,6 1 165,4 6%
Faun Pharma 5,8 5,5 5% 72,0 57,0 26%
Zinzino Group 165,4 146,3 13% 1 312,6 1 222,4 7%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:00 CET.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.