Catenas planer för Logistikposition Sunnanå går in i genomförandefasen

| 4 juni, 2021 | 0 kommentarer

Den detaljplan som antogs i höstas har vunnit laga kraft och Catena fortsätter nu att utveckla Logistikposition Sunnanå utanför Malmö för fler som vill etablera sig på området.

2021-06-04 kl.08.30  

Utanför Malmö, i Burlövs kommun, ligger Logistikposition Sunnanå på bästa läge med direkt avfart till riksväg 11 och endast 300 meter till avfarten från E6/E20. Området har snabbt etablerat sig som ett centralt logistiknav för skandinaviska varuflöden. På området har Catena sedan 2016 uppfört cirka 80 000 kvm logistikyta, bland andra har DHL valt att förlägga terminalverksamhet här.

Med den nya detaljplanen kan Catena erbjuda ytterligare 110 000 kvm mark på bästa skyltläge alldeles invid motorvägen. Där har Catena en byggrätt och avser bygga ytterligare, effektiva och hållbara logistikanläggningar om cirka 55 000 kvm. Catena kommer att miljöcertifiera anläggningarna och ambitionen är att skapa nära-nollenergibyggnader där man genom ett holistiskt synsätt tar hänsyn till alla delar av processen för att hitta lösningar som håller över tid.

– För medvetna logistikaktörer är Logistikposition Sunnanå ett självklart val. Vi upplever ett stort efterfrågetryck och ser nu mycket fram emot att komma i gång med den fortsatta utvecklingen av området för att kunna välkomna ännu fler intressenter, berättar Fredrik Renå, Regionchef Malmö på Catena.

Catena ställer höga krav på arkitektonisk utformning och ser stora möjligheter till att hitta moderna och smarta lösningar som gör de nya anläggningarna på Logistikposition Sunnanå både tilltalande och genomtänkta.

– Vårt synsätt är att en logistikanläggning inte bara är till för att hantera varor och gods det är också en arbetsplats där människor ska trivas, slår Fredrik Renå fast.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, [email protected]
Fredrik Renå, Regionchef Malmö, Tel. 0727-43 45 44, [email protected]
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 20 602,0 Mkr per den 31 mars 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *