Clas Ohlsons försäljning ökade i december

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Försäljningen i december ökade med 9 procent till 1 204 Mkr (1 108). Den organiska försäljningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 26 procent till 136 Mkr (108). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökats netto med 1 butik. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 230 (229).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
December Förändring Maj-December Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 526 12% 12% 2 898 6% 6%
Norge 534 9% 3% 2 748 3% -1%
Finland 137 -2% -3% 713 -2% 0%
Utanför Norden 7 6% -1% 39 1% -2%
Totalt 1 204 9% 6% 6 398 4% 2%
Varav försäljning online 136 26% 24% 678 23% 21%

Den totala försäljningen under perioden maj-december 2021 ökade med 4 procent till    6 398 Mkr (6 178). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 23 procent till 678 Mkr (551).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Efter en något svagare inledning av månaden lyckades vi åstadkomma en starkare avslutning och öka försäljningen med totalt nio procent under december. Den organiska försäljningstillväxten var sex procent medan försäljningen online ökade med 26 procent. Kundtrafiken till våra butiker begränsades av restriktioner på samtliga försäljningsmarknader, i synnerhet i Norge och i Finland, och vi fortsätter att parera för den volatila situationen i omvärlden genom att arbeta med sådant vi själva kan påverka. Under perioden såg vi att den goda kapacitet vi har i vårt logistiksystem gynnade e-handeln och att ökad kampanjintensitet och marknadsföring bidrog till försäljningstillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, [email protected]

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fyra marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,3 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *