Connect with us

Marknadsnyheter

CoGig presenterar årets Female Leader Engineer 2022

Published

on

Den 17 november utsågs Annika Racki till Årets Female Leader Engineer 2022, en utmärkelse som delas ut till en kvinnlig ingenjörsstudent som har potentialen att inta en tung ledarposition inom industrin i framtiden.

Årets Female Leader Engineer 2022. Bild: Bakre raden från vänster: Anders Williamsson Head of TRATON Group Industrial Operations and EVP, Head of Industrial Operations and COO Scania Group, Gunnar Hagman VD Skanska, Toni Kekkinen VD Fortum Sverige AB. Främre raden från vänster: Jennie Ström Tåqvist Global R&D Manager Sandvik, Anna Andersson Regional Director Scandinavia KONE,  Annika Racki Årets Female Leader Engineer 2022, Era Kapilashrami VP & Head of Production SSAB, Christine Dovander Head of Security BNEW Ericsson, Magdalena Hallberg HR Director Stora Enso Sweden. Foto: Jesper Lundberg, Studio 12

Female Leader Engineer drivs av CoGig och är ett utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnliga ingenjörsstudenter med ambitionen och potentialen att inta ledande positioner inom industrin. Syftet med programmet är att skapa en plattform för kvinnliga ingenjörsstudenter och företag att mötas, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom industrin samt att uppmuntra kvinnliga studenter att i framtiden inta roller inom ledarskap. Programmet fungerar även som en urvalsprocess för att utse årets Female Leader Engineer, som får ett ledarskapsprogram hos Kvinnokompetensen. Den 17 november utsågs Annika Racki till Årets Female Leader Engineer 2022. Annika studerar Design och Produktutveckling vid Linköpings universitet. Female Leader Engineer samarbetar med några av Sveriges ledande företag som representerar flera olika områden inom den svenska industrin och som ser vikten av mångfald och jämställdhet. Årets partnerföretag är: Scania, Skanska, SSAB, Stora Enso, Ericsson, Sandvik, Kone och Fortum.

’’Jag och Skanska tycker det är fantastiskt att under så många år ha fått träffa de här otroligt engagerade personerna – det är som att prata med framtiden!’’, säger Gunnar Hagman, VD Skanska

’’Det är extremt viktigt att uppmuntra kvinnor att söka till tekniska yrken genom initiativ som det här’’, säger Christine Dovander, Head of Security BNEW Ericsson

‘’Vi på KONE känner att detta behövs för att vi vill vara med och ändra strukturen i samhället så det blir en jämnare maktbalans i näringslivet och därför är detta så angeläget och fantastiskt”, säger Anna Andersson Regional Director Scandinavia KONE

Juryns motivering lyder

Årets Female Leader Engineer är en person som bidrar med en tydlig närvaro och en förmåga att få med sig andra. Hon är van att som ledare sätta upp tydliga mål och utveckla sitt team för att nå resultat. Hon är lugn och trygg i sitt ledarskap vilket skapar tillit i teamen och där andra får möjlighet att kliva fram. Hennes självinsikt och sätt att reflektera inåt har lyst igenom under hela programmets gång. Med sin drivkraft och lösningsorientering ser vi henne i en tung ledarroll i framtiden hos något av våra partnerföretag.

Så här säger Annika Racki om sitt deltagande i programmet

’’Programmet har givit mig så mycket mer än vad jag trodde när jag ansökte. Jag har fått möjligheten att ta del av erfarenhet och lärdomar från partnerföretagen och deltagarna. Jag har fått reflektera och diskutera viktiga frågor inom ledarskap och jämställdhet och fått möta så inspirerande människor på vägen’’

ÅRETS DELTAGARE I FEMALE LEADER ENGINEER 2022

Madeléne Nydahl
Amanda Nilsson
Amanda Agnéus
Charlotte De Geer
Moa Nolinder
Fatme El-Saghir
Malin Jönsson
Caroline Svärd
Hanna Jonsson
Annika Racki
Frida Sjöström
Melisa Marta
My Oddsberg Hindersson
Paula Runsten
Emma Hansson
Emma Christensson
Ellen Antonsson Torin
Emelie Björkman
Klara Jarebjörk Tapper
Hanna Bähr

För mer information om programmet, besök: www.femaleleaderengineer.se

Vår vision är enkel: Vi vill att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Att komma dit, inte så enkelt. Vi började vår resa 2013 när fyra ingenjörer grundade kärnan i vår verksamhet: utvecklingsprogram för kvinnliga ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning. Idag är vi stolta över att samarbeta med några av de mest slagkraftiga företagen i Sverige för att förvandla vår vision till verklighet genom att skapa en match mellan människor, intressanta roller och företag.

We are the new way to find great minds – We are CoGig

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.