Connect with us

Marknadsnyheter

De största trenderna inom SaaS-världen 2022

Published

on

Året närmar sig sitt slut och vi blickar tillbaka på de största händelserna som präglat SaaS-världen. Vilken transformation har branschen genomgått? Vilka trender utmärker sig? Och vilka nykomlingar har fångat vår uppmärksamhet lite extra under 2022?

I skrivande stund befinner vi oss i en mycket datadriven och mogen bransch som på många sätt definierar hur moderna företag ska drivas. Trots den ekonomiska osäkerheten inför 2023 fortsätter SaaS-världen att växa. En tredjedel av tillfrågade vd:ar för SaaS-bolag i GP Bullhound European SaaS Survey planerar att ta in kapital de närmsta 12 månaderna. Även storleken per affär ökar stadigt och det som kallas ”mega deals” står för en betydande del av SaaS-industrins tillväxt. Tittar man på de europeiska länderna så står Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna för 65 procent av de totala SaaS-affärerna i Europa. Samtidigt har de höjda räntorna bidragit till ett skifte även i vår sfär där SaaS-bolag rört sig från att tänka “tillväxt till varje pris” för att istället anamma en mer hållbar tillväxtstrategi. 

Tre stora trender inom SaaS

Som ett resultat av en nedåtgående ekonomi ser vi tre tydliga trender i vår omvärld:

 1. Många stora SaaS-företag har tvingats säga upp folk för att få ett mer hållbart kassaflöde.
   
 2. Företag fokuserar överlag på ökad effektivitet, kontrollerad tillväxt och att värna om de befintliga kunderna när tillgången till kapital är begränsad. Detta kommer i sin tur att öka betydelsen av automatiserade SaaS-lösningar ytterligare.
   
 3. Produktdriven tillväxt är nyckeln för att stå stadigt kommande år.

Händelser vi minns 

Vi på Younium deltog givetvis i de största SaaS-eventen runt om i Europa såsom SaaSiest i Malmö, SaaStr i Barcelona och SaaStock i Dublin. I efterdyningarna av pandemin upplever vi en samsyn kring att fysiska möten idag är en lyx vilket medfört en ökad effektivitet och respekt för varandras tid. För oss har det varit viktigt att ha en tydlig plan och målsättning när vi deltagit på event. Kombinationen av möten, ”social proof” och tydligt uppföljningsarbete har, och kommer fortsätta att genomsyra allt vi gör. Då vi även gått in på den nordamerikanska marknaden under 2022 så var vårt deltagande vid SaaStr Annual i San Francisco också en höjdpunkt. Liksom när vår vd och grundare Niclas Lilja blev invald i Forbes Technology Council.

SaaS-bolag som fångat vår uppmärksamhet

Sammanfattningsvis har Younium genomgått en stark tillväxtresa under 2022 och likaså har vi fått se andra SaaS-bolag skala sina verksamheter, däribland Chili Piper, Deel och Xero.

Några nykomlingar inom den Europeiska SaaS-världen som fångat vår uppmärksamhet lite extra är belgiska Gorilla, spanska A-Planet, tyska Zenloop och tre nederländska uppstickare: Playbookify, Spotler Group och Textkernel. Andra aktörer som i vår mening utvecklat riktigt bra produkter är Vidyard, Hubspot och Teamtailor.

Det är med stor spänning vi nu fortsätter att följa branschens utveckling och blickar in mot 2023. Men innan det är dags för nästa kapitel vill vi passa på att fråga: hur kommer du att minnas det gångna SaaS-året?

Presskontakt: Emelie Linheden [email protected]

Younium är en SaaS inom B2B Subscription Management och Billing och är verksamma i Norden, Västeuropa och Nordamerika med kontor i Stockholm (HQ), Malmö, Amsterdam och Philadelphia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

UW Health beställer två WasteLog™-system

Published

on

By

University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, har beställt två WasteLog™-system till sitt center i Madison. Teamet som arbetar med förebyggande av narkotikasvinn vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering av de första två enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöden. En framgångsrik utvärdering kommer att leda till ytterligare beställningar av WasteLog™ för andra anläggningar inom UW Health.

WasteLog™ kommer i första hand att användas för verifiering av returnerade narkotiska läkemedel från avdelningar med hög risk och stor användning. Kontroll av läkemedelsavfall är en viktig del i hanteringen av läkemedelssvinn, ett växande problem inom det amerikanska hälsovårdssystemet.

WasteLog™-systemet kommer också att användas för ett pilotprogram med Heliometrics analysprogram. All data från WasteLog™ kommer att tillhandahållas elektroniskt till Heliometrics för att inkluderas i deras algoritmer som används för att upptäcka läkemedelssvinn. Detta tillför data som idag saknas för att komplettera analysen.

”Denna WasteLog™-order ger Pharmacolog en möjlighet att vara en del av ett prestigefyllt universitetssjukhus och tillhandahålla värdefull information för att förbättra sjukhusets program för att förhindra läkemedelssvinn” säger Steve Maiorano, säljchef, Pharmacolog USA Inc.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: [email protected]
Tel: 073-746 44 61

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

INVISIO: Genombrottsorder för Racal Acoustics headset i USA

Published

on

By

INVISIO har fått en första större amerikansk order på det nya headsetet RA4000 Magna. Ordern innebär ett genombrott för varumärket Racal Acoustics på den nordamerikanska marknaden. Ordervärdet uppgår till 42 MSEK.

Beställare är en större leverantör till det amerikanska försvars­departe­mentet. Produk­terna ska användas i tyngre fordon under kritiska och extremt bullriga förhållanden, vilket ställer höga krav både på kommunikationsförmåga och hörsel­skyddande funk­tionalitet. Leveranser planeras ske månadsvis fram till september 2023.

Beställningen innebär en första introduktion den nordamerikanska marknaden på över 25 år av taktiska ANR-headset (Active Noise Reduction), utvecklade för tunga pansar­fordon.

Det digitala headsetet RA4000 Magna™ är Racal Acoustics senast utvecklade produkt. Det erbjuder marknadsledande hörselskydd, kommunikationsförmåga och situations-medvetenhet. RA4000 Magna™ har modulära, anpassningsbara och uppgraderbara funktioner och tillbehör, vilket gör det möjligt att möta specifika kundkrav, samtidigt som produktens livslängd förlängs.

Ordern är ett resultat av fokuserade och gemensamma insatser från såväl INVISIOs nordamerikanska 30-man starka försäljningsorganisation, som det erfarna Racal Acoustics produkt-teamet. Sedan förvärvet av Racal Acoustic 2021 har varumärkets produkter varit helt integrerade i INIVISIOs försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Detta har möjliggjort en påtagligt ökad exponering av varumärket på den amerikanska marknaden.

”Det råder ingen tvekan om att det nya RA4000 Magna™-headsetet är en marknads­ledande lösning för extremt bullriga fordonsmiljöer. Vi är mycket nöjda med den fram­gång det nu har i Nordamerika. Den ökande aktivitetsnivån på marknaden för tyngre militära fordon gör att vi förväntar oss en stark orderingång framöver”, säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Stärkta utsikter för Racal Acoustics produktfamilj

Ett påtagligt mer osäkert geopolitiskt läge fort­sätter att sätta försvars- och säkerhets­frågor högt upp på agendan. Behovet av modern kommunikationsutrustning med hörsel­skydd är redan stort i många länder och efter­frågan förväntas nu stiga ytterligare till följd av ett ökat fokus på försvarsfrågor och överlag högre anslag till militär och försvar.

Detta återspeglas inte minst i en ökande efterfrågan av bland annat militära fordon, ett område som Racal Acoustics adresserar.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
[email protected]

 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023, kl. 13:00.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wallenstams bokslutskommuniké 2022: Ny affärsplan och nya möjligheter

Published

on

By

Hans Wallenstam, vd, och Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar rapporten på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 13.30. Conference call med Hans Wallenstam och Susann Linde äger rum kl. 14.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer före kl. 14.00.

1 januari–31 december 2022

 • Soliditeten uppgår till 47 % och belåningsgraden till 45 %.
 • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 517 Mkr (3 325) och förvärv till 2 046 Mkr (358).
 • Försäljning av fastigheter uppgår till 3 285 Mkr (1 340).
 • På bokslutsdagen är 1 744 lägenheter under produktion.
 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 252 Mkr (1 280).
 • Hyresintäkterna uppgår till 2 490 Mkr (2 324).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till -2 627 Mkr (3 674).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 57,40 kr (57,30).
 • Tidigare nedskrivning av vindkraftverk har återlagts med 300 Mkr (-).
 • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 1 646 Mkr (484).
 • Resultat före skatt uppgår till 711 Mkr (5 371) och resultat efter skatt uppgår till 1 103 Mkr (4 717), motsvarande 1,7 kr per aktie (7,2).
 • Styrelsen föreslår en bibehållen utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,30 kr per aktie.

1 oktober–31 december 2022

 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 259 Mkr (312).
 • Hyresintäkterna uppgår till 627 Mkr (603).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till -3 001 Mkr (2 178).
 • Resultat efter skatt uppgår till -1 801 Mkr (2 067), motsvarande -2,7 kr per aktie (3,1).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Vi har en trygg bas i vår balansräkning där vi har en soliditet om 47 % och en belåningsgrad på 45 %. Vår verksamhet fungerar bra med ett driftnetto som ökar och ett förvaltningsresultat som ligger i paritet med föregående år trots ökade finansieringskostnader och försäljningar. En osäker och avvaktande fastighetsmarknad samt högre räntekostnader resulterar i höjda direktavkastningskrav för 2022 om i snitt 0,4 procentenheter till 3,4 % på våra bostadsfastigheter och 0,4 procentenheter till 4,8 % på våra kommersiella fastigheter.”

”Wallenstam har skapat sig en unik sits för att kunna tillvarata eventuella möjligheter som kan uppkomma i osäkrare tider, men är samtidigt varken opåverkade av omvärlden eller utan utmaningar runt hörnet.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl 13:00 CET.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 63 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.