Delårsrapport januari – juni 2022: Unikt positionerade för framtiden

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Hyresintäkterna för perioden ökade till 760 Mkr (673) och driftsnettot ökade till 605 Mkr (538). Catena fortsatte leverera ett starkare resultat under kvartalet, drivet av hyresökningar, förvärv och nya projekt. Tillsammans med en stark finansiell position och goda säkerhetsmarginaler i projekten ger det en flexibilitet och unika framtida möjligheter.

2022-07-07 kl.08:00  

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 760 Mkr (673).
  • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 605 Mkr (538).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 474 Mkr (399).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 305 Mkr (880).
  • Periodens resultat ökade till 1 860 Mkr (1 102), motsvarande ett resultat per aktie om 43,04 kr (27,97).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 372,15 kr (278,40).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Catena står starkt med ett modernt bestånd i attraktiva lägen tillsammans med en markbank som ger unika förutsättningar för framtida tillväxt. Då vi i många fall förvärvar mark i tidigt skede och därefter arbetar långsiktigt genom detaljplanprocessen kan vi säkerställa en attraktiv avkastning vid färdigställandet av nya anläggningar.

– Jag är väldigt glad att vi har tecknat avtal med den ledande nordiska elektronikhandlaren Elgiganten under kvartalet gällande en 86 600 kvm stor logistikanläggning i Jönköping. Projektet är ett av de största i Catenas historia. Tillsammans med Elgiganten har vi högt uppsatta hållbarhetsmål – förutom en BREEAM Excellent-certifiering finns möjligheten för en större solcellsanläggning på taket, nya initiativ inom biodiversitet och vår förhoppning är också att anläggningen kan bli en av Sveriges största WELL-certifierade logistikanläggningar.

Klockan 10:00 idag sker en webbsändning för delårsrapporten januari – juni 2022.
Följ webbsändningen via länk:https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2022
Telefonkonferens: Sverige: +46850558359 UK: +44 3333000804 PIN UK: 45726251# US: +1 6319131422 PIN US: 45726251#
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, [email protected]
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 [email protected]
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Informationen är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-07 08:00 CET.

Om Catena
Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 26 794 Mkr per den 30 juni 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.