Connect with us

Marknadsnyheter

Antalet undernärda barn under fem år i Somalia ökar dramatiskt varnar International Rescue Committee

Published

on

Risken för en svältkatastrof i Somalia rycker allt närmare. Mellan april och maj i år ökade antalet allvarligt undernärda barn under fem år år på en av International Rescue Committees kliniker i Somalia med 265 procent. Nu behövs akut stöd för att undvika en katastrof.

Medan den värsta torkan på flera decennier härjar i Östafrika och krisen i Ukraina påverkar de globala bränsle- och livsmedelspriserna, har International Rescue Committee sett en kraftig ökning av antalet akut undernärda patienter på organisationens kliniker i Somalia.  

”Vi har varit tvungna att drastiskt ompröva vår verksamhet på grund av den kraftiga pris- och bränsleökningen under de senaste månaderna. När vi inte har tillräckligt med medicinska förnödenheter på våra kliniker måste vi avvisa det ökande antalet patienter som är i behov av kritisk vård och stöd, säger Hashi Abdi, Supply Chain Manager för International Rescue Committee i Somalia, och fortsätter:

”Detta händer allt oftare när livräddande bistånd omdirigeras för att hjälpa Ukraina – vilket leder till en ännu mer drastisk minskning av det bistånd vi kan leverera. Som alltid drabbar detta de mest utsatta hårdast. Utan omedelbar internationell finansiering är en katastrofal svältkatastrof nära förestående för Somalia och hela regionen.”

Prisökningen på bränsle har varit 200 procent sedan krigsutbrottet i Ukraina, vilket allvarligt påverkar biståndsinsatserna. 230 000 människor lever redan under svältförhållanden. 7 miljoner av en befolkning på endast 16 miljoner riskerar att drabbas av hungersnöd i Somalia under de kommande två månaderna om hjälpen inte omedelbart ökas.

250 000 människor, varav hälften var barn, dog under hungersnöden 2011, som följde efter tre säsonger utan tillräcklig nederbörd. Då var den humanitära insatsplanen finansierad till mindre än 50 procent. Idag är den humanitära insatsplanen för livsmedelsförsörjning i Somaliaför endast finansierad till 20 procent samtidigt som landet upplever den femte raka säsongen utan tillräckligt med regn.

International Rescue Committee uppmanar internationella ledare och givare att omedelbart och omedelbart anslå medel till torkan i Östafrika för att undvika en hotande hungersnöd.

I Somalia arbetar organisationen i några av de svårast drabbade områdena, däribland Mogadishu, Puntland, sydvästra och centrala Somalia, och utökar kraftigt sin programverksamhet för att stödja familjer med sjukvård för undernärda barn, kontantöverföringar för att hjälpa människor att snabbt få det stöd de behöver, återställande av borrhål och vattenkällor.. En av våra viktigaste insatser är mobila hälsovårdskliniker som kan nå människor som bor långt från hälsokliniker och har svårt att söka vård. 

International Rescue Committee började arbeta i Somalia 1981 efter konflikten mellan Somalia och Etiopien. Under årens lopp har verksamheten haft flera avbrott på grund av osäkerhet och inbördeskrig, men har nu varit verksam utan avbrott sedan 2007.

För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på  sofia.nordenskiold@rescue.org tel: +46 76 858 42 99

Fakta hungerkrisen på Afrikas horn

World Food Programme (WFP)har varnat för att antalet människor som lider av hunger på Afrikas horn på grund av torkan kan öka från 14 miljoner till 20 miljoner i slutet av året.

Över 7 miljoner människor i Somalia lider av allvarlig livsmedelsbrist (IPC fas 3+), varav 230 000 människor lever under katastrofala, hungerliknande förhållanden (IPC fas 5). Det är troligt att hungersnöd kommer att utlysas under de kommande månaderna om det humanitära biståndet inte utökas omedelbart.

På International Rescue Committees klinik mot undernäring, där antalet fall av barn med undernäring ökade med 265 % från april till maj, registrerades 17 fall i april och 62 fall i maj. Under 2021 noterade dennklinik i genomsnitt 10-12 fall per månad.

Bränslepriserna har stigit från 50 cent per gallon före Ukrainakrisen i februari till 1,50 dollar per gallon.

Sofia Klemming Nordenskiöld
+46 76 858 42 99
sofia.nordenskiold@rescue.org

International Rescue Committee (RESCUE) är en humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. Vi arbetar i över 40 av världens svåraste humanitära kriser och har ett särskilt fokus på att skydda flickor och kvinnor. Vi ser till att människor på flykt får tillgång till hälsovård, utbildning, skydd från våld och stöd till ekonomisk försörjning. International Rescue Committee grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och vi är religöst och politiskt obundna. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

Published

on

By

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020. Även sett till antalet timmar med minuspriser blev det en rekordmånad. En annan ovanlighet är att årets tillrinning till de nordiska vattenmagasinen nästan kan liknas med vårfloden. Men elpriserna är extremt väderberoende och oförutsägbara.

Den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig i hela Norden. Det för årstiden varma vädret i kombination med nederbörd i områden med vattenkraft har bidragit till god tillrinning till vattenmagasinen. Nästan i linje med vårfloden som infaller under snösmältningsperioden.

Man skulle kunna säga att det vi upplever är en höstflod istället. Just nu är elpriserna låga i alla elområden och utöver de gynnsamma väder- och energiförutsättningarna så har värmen gjort att vi behövt använda mindre el. Men efter de senaste åren vet vi att det kan ändras snabbt, så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under september var det minuspriser under 46 timmar, såväl nätter som dagar, vilket är ovanligt. Det har bidragit till att det rörliga elpriset som baseras på ett månadsmedel blev rekordlågt för september.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 24,32 öre/kWh för september, att jämföras med ifjol då priset var nära tio gånger så högt, 228,63 öre/kWh. 

Bränslepriserna varierar, priset på gas och kol ligger på lägre nivåer medan priset på olja är nästan på samma nivå som i fjol. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda och den avblåsta strejken i Australien vid två LNG-anläggningar (flytande naturgas) har lugnat marknaden och därmed även stabiliserat elpriset.

–  Priset på fastpriskontrakt har också kraftigt minskat, särskilt i jämförelse med förra årets extremt höga priser. Vattenfall erbjuder olika avtalslängder. Är du osäker kan du till exempel välja ett sexmånadersavtal, så vet du vad du får betala per kilowattimme över vintern. Fördelen med fastpris är just förutsägbarheten, säger Jonas Stenbeck.   

September 2023 (medelspotpris)   September 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      10,89 öre/kWh  100,71 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      10,89 öre/kWh  101,12 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      24,32 öre/kWh  228,63 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      51,33 öre/kWh  241,67 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: 

Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sjukvårdsministern besöker Västernorrland

Published

on

By

Den 4 oktober besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Kramfors, Västernorrland. Syftet med besöket är en hälso- och sjukvårdsdialog med ledningen i Region Västernorrland och att besöka verksamheter i regionen.

Under mötet med ledningen i Region Västernorrland deltar Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande samt Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sjukvårdsministern kommer också att göra ett besök på verksamheten Hälsocentralen Kramfors.

Journalister ges möjlighet till enskilda intervjuer i samband med besöket.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Halland den 15 november.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
076-1279394
joel.apelthun@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stor efterfrågan på arbetskraft, trots vikande konjunktur

Published

on

By

Under det tredje kvartalet 2023 beviljades omkring 3 400 personer stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är dubbelt så många i jämförelse med motsvarande kvartal året innan då 1 700 personer beviljades stöd. Resultatet innebär ett helt år med ökat inflöde. Men trots en längre tid med pessimistisk framtidstro – hög inflation, höga räntor och en krona som minskar i värde – finns det fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft.

Sysselsättningen är fortsatt hög och arbetslösheten har varit lägre månad för månad i jämförelse med föregående år, även om det finns en indikation för vändning under augusti månad.

– Den höga efterfrågan på arbetskraft kan vi även se i våra resultat. Under tredje kvartalet var andelen personer som hittat ny lösning efter avslutat stöd 95 procent, vilket tangerar den tidigare historiskt högsta nivån. Trots att vi befinner oss i en period med ett ökande inflöde kan vi konstatera att resultaten för omställningsstödet har varit fortsatt starka med mycket goda resultat för våra deltagare, säger Caroline Söder vd för Trygghetsfonden TSL.

Ökningen av uppsägningar syns i de flesta branscherna och var störst inom industrin med knappt 200 procent fler som har beviljats stöd. Även uppsägningarna inom bygg, handeln samt hotell och restaurang har ökat där den sistnämnde ökade med mer än ett tvådubblat så stort inflöde.

Stockholm, Västra Götalands och Skånes län stod tillsammans för 47 procent av alla uppsagda som beviljats omställningsstöd under årets tre första kvartal. Men nedbrutet på per capita-siffror ser bilden annorlunda ut. Då ligger Kalmar län i topp följt av Jämtland och Kronoberg. Stockholm, som bidrar med flest beviljanden i absoluta tal, bidrar när man tittar på inflödet per capita med det femte lägsta inflödet.

Sedan ett år tillbaka erbjuder Trygghetsfonden TSL även kompetensstöd som bland annat innefattar vägledning och ekonomiskt stöd under utbildning även för anställda.

– Trygghetsfonden TSL är oavsett konjunkturläge glada och stolta över att kunna erbjuda en palett av möjligheter för människor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi har sett ett stort och växande intresse för kompetensstödet under året som möjligheten har funnits. Både över olika branscher och genom spridning regionalt. Mest förekommande är ansökningar bland anställda inom industrin och handeln och knappt hälften söker en kurs eller utbildning på yrkeshögskola, avslutar Caroline Söder.

Johannes HellqvistKommunikationschef010-212 33 84johannes.hellqvist@tsl.se

Hjälp till jobb – trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 80 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.