Delårsrapport januari – mars 2022: Catena befäster positionen som ledande inom logistikfastigheter

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Hyresintäkterna för kvartalet ökade till 377 Mkr (329) och driftsnettot ökade till 295 Mkr (259). I en orolig omvärld står Catena starka och logistikens samhällsbärande funktion blir bara tydligare. Under kvartalet har nya projekt påbörjats, nya moderna logistikfastigheter har förvärvats, en stark och långsiktig ägare har välkomnats och organisationen har förstärkts ytterligare.

2022-04-28 kl.15.00  

  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 377 Mkr (329).
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 295 Mkr (259).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 227 Mkr (188).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 757 Mkr (680)
  • Periodens resultat ökade till 909 Mkr (756), motsvarande ett resultat per aktie om 22,04 kr (19,95).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 347,74 kr (276,29).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Behoven av moderna och hållbara logistikfastigheter i rätt lägen är stort och Catena har ett starkt och unikt kunderbjudande som är attraktivt för många aktörer. Trots en orolig omvärld där eftereffekterna av bland annat Covid-19 och kriget i Ukraina påverkar bland annat byggpriser upplever vi en fortsatt stark efterfrågan.

– Intresset för Catena har vuxit de senaste åren på den skandinaviska marknaden men även internationellt. Under kvartalet har vi fått en ny, långsiktig och strategisk ägare i Catena. Möjligheterna till synergier mellan Catena och WDP är stora och det finns en potential i ett utvecklat, strategiskt samarbete där båda bolagens tillväxtresa kan accelereras.

Klockan 8.30 den 29 april 2022 sker webbsändning för delårsrapporten januari – mars 2022.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2022
Telefonkonferens: Sverige: +46850558352 UK: +44 3333000804 PIN UK: 81039272# US: +1 6319131422 PIN US: 81039272#
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, [email protected]
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 [email protected]
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 24 905 Mkr per den 31 mars 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.