Delårsrapport Q2/2022: Rekordresultat för samtliga affärsområden

| 22 juli, 2022 | 0 kommentarer

Andra kvartalet:

  • Intäkterna uppgick till 35 516 (23 673) Mkr
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 10 395 (4 083) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 7,79 (3,13) kronor
  • Nettokassan uppgick till 7 163 Mkr (nettoskuld om 6 461 Mkr)
  • Omställning till fossilfri stålproduktion enligt plan

Koncernchefens kommentar – rekordresultat för samtliga affärsområden

SSABs rörelseresultat översteg för första gången 10 miljarder för ett enskilt kvartal och uppgick till 10,4 (4,1) Mdkr. Samtliga affärsområden redovisade starka resultat, drivet av höga stålpriser i kombination med en solid intern prestation. Kassaflödesgenereringen var stark. SSAB stärker positionen som ledare för stålindustrins omställning och fortsätter leverera pilotvolymer till en rad utvalda samarbetsprojekt. Under andra kvartalet levererades världens första anläggningsmaskin med SSABs fossilfria stål, tillverkad av Volvo.

SSAB Special Steels nådde en ny rekordnivå för leveranserna och rörelseresultatet ökade till        2 392 (1 175) Mkr. Marginalen ökade till 26,6 (20,1) %. Höghållfasta stål är det primära området för SSABs tillväxt och det stödjer våra kunders strävan att förbättra produktiviteten och hållbarhetsprestandan i maskiner och annan utrustning. SSAB Europes rörelseresultat för andra kvartalet steg till 4 070 (1 512) Mkr och marginalen steg till 28,3 (14,8) %. SSAB Americas rörelseresultat ökade till 3 512 (1 084) Mkr och marginalen steg till 39,7 (22,5) %.

Högre stålpriser var en viktig förklaring till de förbättrade resultaten, i kombination med en stabil produktion och en fortsatt god kostnadskontroll. Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 1,56 (2,30).

I samband med invasionen av Ukraina stoppade SSAB försäljningen till Ryssland och Belarus och även nya inköp av malm och kol från Ryssland upphörde. Ruukki Construction har en mindre verksamhet i Ukraina och under andra kvartalet har denna till viss del kunnat återupptas.

Marknadsutsikterna är osäkra på grund av bland annat stigande inflation, komponentbrist samt flaskhalsar i logistikkedjorna. Det finns även risker för störningar relaterade till sanktioner och andra effekter från kriget i Ukraina.

Kundernas efterfrågan på fossilfritt stål fortsätter att öka. Under kvartalet levererade Volvo Construction Equipment världens första anläggningsmaskin tillverkad med SSABs fossilfria stål och under tredje kvartalet 2022 kommer Volvo Lastvagnar inleda småskalig introduktion av fossilfritt stål i tunga elektriska lastbilar. SSAB inledde även samarbete med Alfa Laval kring världens första värmeväxlare tillverkad med fossilfritt stål och den första enheten planeras till 2023. Under andra kvartalet invigdes HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av vätgas i Svartöberget i Luleå, det första i världen i sitt slag. Arbetet med förstudierna för SSABs planerade mini-mills i Luleå och Raahe fortgår med målet att ha en fossilfri stålproduktion omkring 2030, men omställningen förutsätter att tillräckligt med fossilfri el finns på rätt plats vid rätt tid.

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för det andra kvartalet 2022 klockan 09.30 fredagen den 22 juli 2022. Presentationen sker genom en kombinerad webcast och telefonkonferens som sänds via SSABs webbsida.

Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius. Presentationen hålls på engelska.

Telefon:
Sverige:  +46 8 505 100 30
UK:         +44 1 212 818 004
USA:      +1 718 705 8796

Vänligen be operatören om att kopplas till ”SSAB”. Det krävs ingen pinkod. 

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/bkpem7do

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 07.30 CEST.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.comFölj med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.