Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q3-2022 Dala Energi AB (publ)

Published

on

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 64 miljoner kronor för de första nio månaderna 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) till positivt (52 mkr) jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgår till 240 mkr jämfört med 213 mkr samma period föregående år.
Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgår till 64 mkr jämfört med 47 mkr samma period föregående år.
Operativt kassaflöde för de första nio månader uppgår till 52 mkr jämfört med -27 mkr samma period föregående år.

 

VD:s sammanfattade kommentarer för tredje kvartalet:        
Koncernen förbättrar både resultatet på EBITDA- och EBIT-nivå för kvartalet, året och för rullande 12 månader, vilket är mycket positivt. Som alltid finns det utmaningar som är adresserade med åtgärder. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) mkr till positivt (52 mkr) om man jämför mot samma period föregående år (ackumulerat jan-sept).

Transitering av elenergi minskade med 8 % under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detta samtidigt som energibehovet för uppvärmning enligt graddagsmetoden i stort var lika mellan perioderna. De höga elpriserna har fått el användarna att dra i handbromsen samtidigt som vi också ser att intresset för solceller och energilager är stort vilket också påverkar transiteringen av elenergi i nätet.

Försäljningen av nya bensin- och dieselbilar förbjuds inom EU från och med 2035, enligt ett beslut från EU-parlamentet. En stor sak kan tyckas, men frågan är om det en finns några fossilbilar att köpa om 13 år. Och vem vill ha dem? Vi är i början av ett paradigmskifte, en användarnära energirevolution med prosumenter. Därför har vi tillsammans med Dalakraft och Malung-Sälens Elverk genomfört ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB, ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring. Prosumenten blir basen för att utveckla helhetslösningar kring den energiomställning som krävs i samhället för att nå en hållbar framtid.

Vår tillväxtstrategi består av en kombination av organisktillväxt av nya tjänster inom energi och kommunikationslösningar på våra befintliga geografiska marknader, men också på en förvärvsbaserad tillväxt. Vi vill också knyta fler samverkansallianser. Men att skapa framgångsrika samverkansallianser tar tid. Det senaste exemplet är bildandet av Kurbit AB, från idé till att vi nu ser en resultatförbättring i fibernästaffären tog det fyra år, resultet har gått från 0 till 7 mkr för årets första nio månader 2022 jämfört med samma period föregånde år. Allt som behövs för att vara en framgångsrik fiskare är tålamod och ett bete. Dala Energi har bra förutsättningar för att fortsätta vara ett framgångsrikt fristående bolag in i framtiden men det krävs fiske och en innovativ- och utvecklingsorienterad organisation för att möta framtiden framgångsrikt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: [email protected]
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, CFO
Mail: [email protected] 
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.