Connect with us

Marknadsnyheter

Eleverna i gymnasiesärskolan Kungsmadskolan flyttar in i sina nya skolbyggnader med målet att göra varje elev mer självgående

Published

on

Efter flera år i nedgångna lokaler med renoveringsbehov får eleverna i gymnasiesärskolan Kungsmadskolan idag flytta in i nya behovsanpassade skolbyggnader medan särskolan rivs och byggs upp på nytt. Det är två gedigna och sammanlänkade byggnader på totalt 2 486 kvm som är fördelade på två våningar, där varje enskilt klassrum är anpassat efter elevernas specifika behov och förutsättningar. Eftersom gymnasiesärskolan dessutom är en yrkesskola är kraven extra stora på utbildningslokalerna. Målet är att göra eleven självgående så att varje elev efter studenten kan leva mer självständigt och jobba på öppen arbetsmarknad eller ha en sysselsättning inom daglig verksamhet.

 – Vi är väldigt spända, glada och förväntansfulla! De nya skolbyggnaderna är oerhört välkomna då de på ett bättre sätt tillgodoser elevernas och personalens specifika behov. Denna stora satsning som görs för vår verksamhet och för våra elever betyder väldigt mycket. Vårt mål är att göra eleven mer självständig och självgående så att hen ska kunna jobba självständigt på sin kommande arbetsplats eller dagliga verksamhet, säger Emma Drott, rektor på Gymnasiesärskolan Kungsmad.

Emma Drott säger att det nu finns gott om mindre arbetsrum för de elever som behöver enskild undervisning och att den resursstarka personalstyrkan på 55 personer nu får egna arbetsplatser och eget arbetsrum.

Kungsmadskolan är en stor gymnasieskola som till största del har yrkesinriktade program. Av skolans 1 300 elever går 90 på särskolegymnasiet, som även det är ett yrkesgymnasium där både nationella och individuella program erbjuds och där programmen anpassas efter elevens förmåga. Det kan vara gruppundervisning, enskild undervisning, fysisk träning eller taktil och mental stimulans. Eleverna som går på gymnasiesärskolan får förlängd tid; alla yrkesprogram är fyraåriga där man under det sista året slussas ut på arbetsmarknaden genom arbetsplatsförlagd lärande eller praktik.

Eleverna på gymnasiesärskolan har intellektuella funktionsnedsättningar i varierande grad. Antingen kommer de från grundsärskolan, har varit integrerade i grundskolan men läst efter särgrundskolans läroplan, gått på träningsskola eller fått en diagnos sent i livet. Behovet för stöd varierar stort mellan de olika eleverna och skolbyggnaden har utformats därefter: På nedre plan är toaletterna extra stora för att få plats med takliftar och dusch. Likaså är klassrummen mer rymliga för att enkelt få plats med permobiler och rullstolar, och på andra våningen finns det gott om mindre arbetsrum för de elever som behöver enskild undervisning. På andra våningen finns även karaktärsklassrummen, som exempelvis välutrustade restaurangkök, som är utförda för att motsvara verkligheten för att eleverna ska kunna förbereda sig inför kommande arbetsplats.

– Mig veterligen är detta Sveriges första säryrkesgymnasium som är en flytt- och justerbar modulskola, och det tycker vi på Parmaco såklart är extra roligt. Framför allt är vi stolta över hur väl byggnaderna är tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade och att varje klassrum är anpassat efter inte bara verksamhetens önskemål utan även efter varje elevs specifika behov, säger Eric Sjöö, regionchef på Parmaco.

Under tisdagen flyttar halva verksamheten in i de nya skolbyggnaderna. Resten flyttar in vid jul och då räknar rektor Emma Drott men att det även blir en riktig invigning av den efterlängtade skolan.

De två sammanlänkade skolbyggnaderna med sina totalt 55 rum bestående av klassrum specialklassrum, grupprum, personalrum och restaurangkök, kommer att finnas här på Kungsmadskolan till senhösten 2026, om inte avtalet förlängs.

För mer information, kontakta:

Emma Drott, Rektor Gymnasiesärskolan Kungsmad 4, mobil: 0470-438 72, e-post: [email protected]                                          

Eric Sjöö, Regionchef Parmaco, mobil: +46 727 345 455, e-post: [email protected]

Om Parmaco                                       

Parmaco är en marknadsledande leverantör av kvalitativa hyrbara utbildningsbyggnader i Norden. Parmaco grundades 1966 i Finland och har varit etablerade i Sverige sedan 2015. Parmaco designar, bygger och hyr ut anpassningsbara träbyggnader med permanent standard som används som skolor och förskolor. Byggnaderna anpassas efter skiftande elevantal över tid, och kan därför vara ett tryggt alternativ för kommuner med varierande behov. Läs mer på www.parmaco.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.