Emotra AB: Emotra slutför förvärvet av NeuraMetrix

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Som offentliggjordes den 31 augusti 2021 ingick Emotra AB (publ) avtal om förvärv av samtliga aktier i NeuraMetrix Inc. Emotra har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i NeuraMetrix.

Köpeskillingen för samtliga uppgick till ca 94 miljoner kronor vilken skulle erläggas med 276 241 035 nyemitterade aktier i Emotra. Med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 8 oktober 2021, har styrelsen i Emotra AB idag därför fattat beslut om nyemission av 276 241 035 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägare i Neurametrix Inc. Teckningskursen uppgår till 0,34 kronor per aktie och har fastställts genom den volymviktade genomsnittskursen av Emotra-aktien under de 10 handelsdagar på Spotlight, mellan den 17 augusti – 30 augusti 2021.

Vid fullbordat förvärv av samtliga aktier i NeuraMetrix kommer Emotras nuvarande aktieägare behålla en ägarandel om cirka 23 procent och de nuvarande aktieägarna i NeuraMetrix kommer erhålla en ägarandel om cirka 77 procent.

Bakgrund och motiv för förvärvet

Emotras nuvarande aktieägare får genom transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering i Bolaget. Styrelsen bedömer att Emotra genom den nya konstellationen har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Förvärvet anses ge synergieffekter då bolagen har en naturlig passform vad gäller mål, marknad, kunder, geografiskt fokus och problemen som de respektive teknologierna löser, vilket styrelserna tror förenklas av att bolagen verkar inom samma koncern.

NeuraMetrix genererar i dagsläget redan intäkter och kan genom transaktionen ge det sammanslagna bolaget förutsättningar för att få maximal utväxling av den kommersiella potentialen. En bolagsbeskrivning avseende den sammanslagna verksamheten kommer att upprättas.  

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: [email protected]

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *