Empir Groups styrelse föreslår utdelning om 2 aktier av serie B i Xavi Solutionnode per aktie i Empir Group

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

4 maj 2022

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, den 4 maj 2022, beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 27 maj 2022 beslutar om utdelning av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) (”Xavi Solutionnode”).  

Bakgrund och motiv

Empir Group fortsätter att allteftersom vi kan likvidgöra våra tillgångar hålla en hög utdelningstakt till våra aktieägare. Xavi Solutionnode-aktien är marknadsnoterad och oberoende av Empir Group och det bästa är att aktien delas ut till våra aktieägare, utan Empir Group som mellanhand. Empir Group har tidigare under 2022 delat ut cirka 6,9 mkr i januari och styrelsens har även föreslagit att årsstämman beslutar att dela ut 1,50 per Empir Group-aktie (cirka 8,3 mkr) i ordinarie utdelning och nu ytterligare cirka 14,4 mkr. För det fall bolagsstämmorna beslutar att godkänna utdelningsförslagen innebär det att Empir Group har delat ut totalt cirka 29,6 mkr (5,35 kronor per Empir Group-aktie) första halvåret 2022.   

Utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode

Utdelningen av aktier av serie B i Xavi Solutionnode innebär att Empir Groups aktieägare kommer att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Empir Group. En aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, ger rätt till två aktier av serie B i Xavi Solutionnode.  

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode.

Xavi Solutionnodes aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 14 393 821 kronor, vilket därmed är det totala värdet som föreslås delas ut till aktieägarna.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 17.10 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.