Connect with us

Marknadsnyheter

En halv miljard till vårdcentralerna i Liberalernas regionbudget

Published

on

Liberalerna vill satsa nära 190 miljoner kronor mer än vänsterstyret på vårdcentralerna, för att alla ska kunna få fast husläkare och snabbare vård. I Liberalernas oppositionsbudget höjs ersättningsnivån till vårdcentralerna med 6 procent, en procentenhet mer än i vänsterstyrets budgetförslag, motsvarande 390 miljoner kronor. Målet är att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 patienter per läkare. 120 miljoner kronor satsas dessutom för att vårdcentralerna ska kunna erbjuda fler hälsofrämjande insatser, hjälpa barn med psykisk ohälsa och utveckla sina arbetssätt.

– Husläkarna och vårdcentralerna ska vara grunden i vården. Vi vill fortsätta och förstärka de satsningar vi vi gjort i majoritet, för att vårdcentralerna ska bli mer tillgängliga för stockholmarna och erbjuda alla en fast husläkare. Vi skapar dessutom utrymme för ytterligare satsningar på hälsa och jämlikhet, säger oppositionsregionrådet Amelie Tarschys Ingre (L).

Dagens elva närakuter ska värnas och fyra nya närakuter öppnas.

­­– Närakuterna ger fler människor – inte minst barn och äldre – snabbare och närmare vård. I vänsterstyrets budget ser vi tyvärr ett hot mot de närakuter som inte ligger vid ett akutsjukhus, dvs Nacka, Handen, Järva, Sollentuna och Hötorget. Dessutom stoppas beslutet att öppna i Skärholmen och Jakobsberg. Invånarna i länet kommer att få längre till vården, och det kommer att bli trängre på akutmottagningarna på sjukhusen, konstaterar Amelie Tarschys Ingre (L).

Liberalerna kommer till skillnad från vänsterstyret att lägga en budget i balans.

–  I en tuff ekonomisk tid är det viktigt att kunna budgetera klokt och göra rätt prioriteringar. Vänsterstyret lyckas tyvärr inte med någotdera. Liberalernas mål är att även nästa år ha en budget i balans, som vi haft de 16 år vi var med och styrde regionen, sägerAmelie Tarschys Ingre (L). 

FAKTA OM LIBERALERNAS BUDGETALTERNATIV FÖR REGION STOCKHOLMLiberalerna föreslår satsningar på vårdcentralerna om totalt 510 miljoner kronor:
– 6 procents höjning av ersättningsnivåerna, 1 procentenhet mer än vänsterstyret; motsvarar totalt ca 390 miljoner kronor.
– 5 mnkr för att utöka befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser till fem ytterligare vårdcentraler i socialt och ekonomiskt utsatta områden.
– 115 mnkr för ytterligare satsningar på hälsa och jämlikhet.

Närakuterna ska värnas och fyra nya öppna.
– Värna närakuterna – även Nacka, Sollentuna, Handen, Järva och Hötorget.
– Öppna de beslutade närakuterna i Skärholmen och Jakobsberg under 2023 (45 miljoner kronor, räknat på halvårseffekt).
– Öppna ytterligare två närakuter i Bromma och Dalen under 2025.

Liberalerna budgeterar för ett resultat i balans (eller med ett litet överskott), till skillnad från vänsterstyret som budgeterar ca 3,5 miljarder kronor i underskott.

Hela Liberalernas budgetförslag, Ansvar och framtidstro, bifogas.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-123 438 80, [email protected]

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.