En höjd röst – temat för Vårdförbundets kongress 13–16 maj

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Den 13 maj inleder Vårdförbundet sin kongress i Uddevalla och temat är ”en höjd röst” som baserar sig på förbundets medlemsdialog med samma namn. Det är första gången sedan pandemins start som Vårdförbundets professioner samlas för kongress. 

Vårdförbundet representerar Sveriges över 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och det är första gången sedan pandemins start som dessa professioners kongress genomförs.  

Temat för årets kongress är en höjd röst. Begreppet kommer från medlemsdialog med samma namn som genomfördes förra året. Tusentals svar inkom och dessa har legat till grund för denna kongress och Vårdförbundets framtida inriktning. 

– Vi behöver fler kollegor inom hälso- och sjukvården med rätt kompetens. Flera som utbildar sig och fler som stannar kvar. För att det ska vara möjligt måste både arbetsvillkoren och arbetsmiljön bli bättre men också möjligheterna till att göra karriär. Därför fortsätter vi höja vår röst för jämlik hälsa och ett hållbart yrkesliv, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet. 

Mycket har hänt sedan Vårdförbundet senast hade kongress 2018 – medlemmarna har arbetat sig igenom den värsta vårdkrisen i modern svensk historia i och med pandemin och det ökade trycket på den ordinarie hälso- och sjukvården. De yrken Vårdförbundet organiserar har haft avgörande betydelse under pandemin och kommer fortsätta ha för den allmänna hälsan och den fortsatta omställningen till nära vård. Förbundet har tagit stora kliv framåt i sitt påverkansarbete under pandemin och har fått gehör för många medlemsfrågor.  

– Däribland att lyfta arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården och göra kampanj av ”tacka med lön”, för att synliggöra att vikten av att medlemmar får betalt för det viktiga arbete de utför och kompetensen de besitter, säger Sineva Ribeiro. 

Vårdförbundets gemensamma arbete har lagt en helt ny grund för kommande kongressperiod då kommande förbundsstyrelses beslut verkar för hur man ska fortsätta påverka politiskt. 

– Hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste fråga och vi ska detta valår få gehör för att arbetsmiljön ska förbättras och kompetensförsörjningen säkras. Det är en avgörande fråga för att säkra vår gemensamma välfärd, säger Sineva Ribeiro.   

– Vårdförbundet ska även fortsätta driva på och vara en viktig aktör i den omställning till nära vård som pågår, där den personcentrerade vården är central, säger Sineva Ribeiro

Vårdförbundets mandatperioder sammanfaller med de svenska riksdagsvalets och sker därmed under det intensiva valåret 2022. 

Fortsatt fokus är demokratiutvecklingen inom förbundet och det kommer också lyftas berättelser från pandemin av medlemmar. 

Om Vårdförbundets kongress 2022:  

  • Vårdförbundet har fyraåriga kongressperioder. De beslut som tas på kongressen vart fjärde år skapar en tydlig riktning inför kommande kongressperiod och ger förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen. 

  • Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av 190 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. 

  • Kongressen beslutar om långsiktiga mål och politisk vilja, samt om inriktningen för förbundets verksamhet under kommande kongressperiod. 

  • På kongressen väljs även ordförande och förbundsstyrelse. Sineva Ribeiro har varit Vårdförbundets ordförande under de tre senaste kongressperioderna, det vill säga sedan 2011. Inför årets kongress föreslås hon att bli ordförande även för den kommande mandatperioden 2022–2026. 

Kongressen livesänds dessa tider: 

Fredag 13 maj kl. 13:00, Kongressen invigs 

Söndag 15 maj kl. 08:00, Personval i plenum 

Måndag 16 maj kl. 11:00, Kongressavslutning 

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.