Endomines meddelar om preliminärt arbete för utvecklingen av bolagets Montana guldprojekt

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Endomines AB, Pressmeddelande 14.7.2021 14:30 CEST

Bolaget planerar att utföra miljöarbete, prospektering, anrikningstester samt projektutveckling vid bolagets guldprojekt i Montana, USA, US Grant och Kearsarge, under Q3, 2021. Arbetet inleds med förberedelsen av en uppdaterad mineralresurs följt av en studie av den ekonomiska helhetspotentialen för projekten.

Dessa tillgångar är hörnstenar för den framtida utvecklingen av Endomines mål att bli ett s.k. ”mid-tire” guldgruvsbolag. US Grant och Kearsarge projekten består av ett system av höghaltiga guldådror belägna i det historiska Alder Gulch (Virginia City) gruvdistriktet i Madison County Montana, USA. US Grant projektet består av gruvanspråk (mining claims) som sträcker sig över ett 2,2 km2 stort område. På området finns ett anrikningsverk med en bearbetningskapacitet på 150 ton per dag med gravimetrisk separation och sulfidflotation för produktion av guldkoncentrat. Gruvan är en höghaltig, underjordisk guld- och silvergruva med historiska resurser uppgående till 165 700 uns guld och 4,47miljoner uns silver i 346 000 ton (381 400 short ton) av mineraliserat material. Produktionen är dåligt dokumenterad men enligt register så har det historiskt brutits halter mellan 6,9 – 8,6 g/t (0,2 – 0,25 uns/t) guld och 171,4 – 342,8 g/t (5 – 10 uns/t) silver.

Kearsarge projektet består av gruvanspråk som sträcker sig över ett 2,5 km2 stort område och är beläget ca. 8 km från anrikningsverket vid US Grant. Gruvan är också en höghaltig, underjordisk guldgruvsprojekt med historiska resurser uppgående till 380 700 uns guld i 4,1 miljon ton (4,5 miljoner short ton) av mineraliserat material.

När den konceptuella modelleringen har slutförts så kommer den preliminära prospekteringsborrningen att utföras från ytan, med målet att bekräfta den historiska databasen samt även generera nytt material för anrikningstester, följt av en fortsatt utvidgning av mineralresurserna genom fortsatt borrning. Det miljömässiga arbetet kommer att bestå av baslinjestudier för tillståndsaktiviteterna, samt även för prospekteringstillstånd och övervakning av projekten. Bolaget planerar även att återöppna de tillgängliga underjordiska ingångarna som sist varit öppna år 2018 vid US Grant och år 2005 vid Kearsarge. Detta för att möjliggöra underjordisk kartläggning, provtagning samt avgränsnings borrning från underjordiska borrningsstationer. 

Endomines egna projektingenjörer har granskat anrikningsverket vid US Grant och identifierat de delar och områden vilka behöver förbättring och återställning. Resultaten från anrikningstesterna från arbetet planerat för år 2021 kommer att användas för att förfina processplanen för verksamheten och införlivas i planerna då de är tillgängliga. Endomines gruvtillgångar i Montana, de höghaltiga guldmineraliseringarna, det befintliga intilliggande anrikningsverket och den höga prospekteringspotentialen i området är en utmärkt utvecklingsmöjlighet och en stark tillväxtmöjlighet för Endomines under inkommande år.

Kontaktpersoner

Vern Langdale, Operativ verksamhetschef, +358 44 422 9657, [email protected]

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och CFO, +358 50 544 68 14, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 14:30 CEST.

Uttalanden i detta pressmeddelande som inte direkt baserar sig på historiska fakta, samt inklusive utan begränsning uttalanden vilka berör framtida estimat, planer, syften, antaganden eller förväntningar över framtida resultat är “framåtsyftande uttalanden”. Sådana framåtsyftande uttalanden innehåller kända och icke kända risker och osäkerhetsfaktorer vilka kan orsaka att resultat och framtida händelser väsentligt kan avvika från det som förväntats enligt sådana uttalanden. Sådana risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar volatilitet i metall priser, oväntade resultat från prospekteringsverksamhet, inneboende osäkerhet kring estimat av mineraltillgångar och reserver, volatilitet av kostnader för varor och tjänster, problem relaterade till prospektering och gruvverksamhet, ändring i legala, sociala eller politiska omständigheter, och brist på tillbörlig finansiering, av vilka alla i samband med övriga händelser kan förhindra alla framåtsyftande uttalanden i denna presentation att besannas eller leda till en fördröjning av gruvverksamheten.

Därav, noteras att både resurserna vid US Grant och Kearsarge projekten består utav historiska estimat och ingendera av dem klassificeras som mineral resurser eller mineral reserver definierade enligt NI 43–101.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *