EQL Pharma utlicensierar Mellozzan till ett ledande franskt företag inom ADHD

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

EQL Pharma har idag ingått ett exklusivt utlicensieringsavtal med det franska företaget H.A.C. Pharma för EQL:s egenutvecklade produkt Mellozzan (melatonin) för Frankrike. Avtalet är i praktiken utan tidsgräns och gäller tabletter i sex olika styrkor samt oral lösning, där den senare är nyutvecklad och redo att skickas till myndigheter för registrering.

Mellozzan är ett läkemedel som ges till barn med sömnstörningar som har ADHD och där det inte räcker med sömnhygieniska åtgärder. Det kan också ges som en korttidsbehandling till vuxna med sömnstörningar orsakade av jetlag. Mellozzan lanserades av EQL i Sverige 2021 och EQL:s ambition är att erbjuda produkten på alla intressanta marknader i Europa och på andra håll via utlicensiering.

H.A.C. Pharma är ett av de mest framgångsrika läkemedelsföretagen inom behandling av ADHD i Frankrike med omfattande resurser inom försäljning och marknadsföring.

I ADHD-patientgruppen är sömnlöshet mycket vanligt, ofta förvärrat av behandling med centralstimulerande medel som metylfenidat eller dexamfetamin. I Sverige har melatoninbehandling för barn med ADHD och sömnstörningar nått en total behandlingsvolym på långt över 60 miljoner tabletter per år fördelat på flera produkter, bl a Mellozzan. I Frankrike har melatoninbehandling för sömnlöshet hittills inte varit tillgänglig för patienter med ADHD som lider av sömnlöshet, så Mellozzan kommer att hjälpa till att fylla detta tydliga behov bland både patienter och vårdgivare.

Avtalet inkluderar 200 000 EUR i down payment och regulatoriska milstolpar. Royaltyn på försäljning är väl in i den tvåsiffriga domänen, dvs mer än tio procent. Lanseringen av Mellozzan i Frankrike kommer att ske så snart som möjligt, främst styrd av handläggningstider hos franska myndigheter för registrering och subvention.

EQL Pharma har avancerade förhandlingar om Mellozzan med flera andra företag för ytterligare länder i och utanför Europa.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-11 11:47 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja nischläkemedel. Bolaget har för närvarande mer än 20 nischgenerika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna och ett par originalprodukter. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av, mestadels, nischgenerika för lansering 2022 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.